Gelderse Federatie St. Hubertus

Nieuws

Uitreiking cheque Orde van de Heilige St Sebastianus

Orde van de heilige St. Sebastianus 2017.

Opnieuw mochten we dit jaar met elkaar een prachtige Gelderse Schuttersdag beleven, en opnieuw in Varsselder-Velthunten.
Zoals u weet organiseren wij ook jaarlijks rondom de Gelderse Schuttersdag een goed doel wat we willen ondersteunen vanuit de Orde van de heilige St. Sebastianus. Een schuttersorde die zijn oorsprong vindt in de Europese Schuttersgemeenschap maar waarvan wij hebben gevonden dat e.e.a. dan ook in de regio’s en in de dorpen van Europa terug moet kunnen worden gezien.
Welnu,… Ook dit jaar willen we een blijk van waardering overbrengen aan de organiserende vereniging van dit jaar, het Onze Lieve Vrouwengilde uit Varsselder-Veldhunten en hun verenging dorpsbelangen.

We hopen van harte dat het geld besteedt kan worden aan de beweegtuin voor jong en oud.
Wij wensen jullie heel veel succes, saamhorigheid en plezier toe in de toekomst en hopen dat de schutters van het Onze Lieve Vrouwengilde uit jullie mooie dorp daar nog lang een bijdrage aan kunnen blijven leveren….

De vertegenwoordigers Dhr. Wim Klompenhouwer en Mevr Sandra ten Have ontvangen de cheque van
Brenda Smit en Wim Sanders leden van de Orde.