Gelderse Federatie St. Hubertus

Nieuws

EGS vergadering met het Wereld Record Vendelzwaaien een enorm succes.

De EGS familie begon op vrijdag morgen vanaf 09.00 uur binnen te komen in de drie hotels die waren besproken in Zeddam. Het federatie bestuur, versterkt met kringcommandanten en marketentsters, verwelkomde de gasten. Om 13.30 uur stonden de bussen voor de gasten gereed om hen naar het gemeentehuis in ’s Heerenberg te brengen.

Daar werd door de burgemeester van Montferland, mevr. Lepping-Schuitema de erewijn aangeboden aan de gasten uit België, Polen, Zweden, Duitsland en Nederland. Een speciaal woord van welkom was er voor de Europa Koning Mario Geissler, en het bestuur van de EGS. Na de welkomstwoorden van de voorzitter van de Federatie, Dhr. Wim Sanders en de President van de EGS, Prins Charles de Merode, gingen de 200 personen naar huis Berg. Onder trompetgeschal werden zij verwelkomd op het binnenplein waarna de gehele familie op de gevoelige plaat werd vastgelegd.

De tijd was ruimer dan verwacht en dus werd er op de terugweg een bezoek gebracht aan het evenemententerrein van St. Antonius. Na een kop koffie vertrok de karavaan naar de rand van het pittoreske Nieuw Dijk. Door de prachtige versierde straten slingerde de optocht zich onder de vele schuttersbogen door. De regen kon het niet laten om ons vooraf al gezegend de kerk binnen te laten gaan.

Om 17.00 uur begon de 2 uur durende heilige mis. Deze was echter zo indrukwekkend mooi dat niemand in de gaten had dat dit zo lang duurde. Bisschop, Monseigneur Eijk, ging voor in de dienst en zegende vooraf de nieuwe onderscheidingen van de geïnvesteerde kandidaten. Ruim 30 personen werden opgenomen in de heilige orde van St. Sebastian van Europa, waaronder 10 leden van de Gelderse federatie. De federatie heeft bij deze (weer) eerste investituur, bepaalde personen verkozen in haar gelederen om zo deze orde ook in Gelderland weer die invulling te geven die het behoeft. Na de heilige mis trad de bisschop naar buiten over de vendels van St. Antonius en werden de nieuwe leden gefeliciteerd door de ruim 450 bezoekers.

Aansluitend werd er een prachtig defilé verzorgd door 15 verenigingen van de diverse kringen van de Gelderse federatie. Zichtbaar genoten de gasten van de kleurrijke optocht en verwonderde zich soms over de grote van de Gelderse verenigingen. Hierna werd het buffet geopend door de Europa koning en kwamen de eerste verbroederingsverhalen over de tafel.

De laatste etappe van deze dag was het binnenbrengen van de gasten door de muziekvereniging DES en de schutterij in de enorme feesttent. Onder luid applaus en onder de klanken van het Antoniuslied werden de gasten geplaatst op de mooie ereplaats. Het feest ging door tot in de late uurtjes en voor de meeste gasten van de EGS waren de uurtjes in het hotel echt vroege uurtjes.

Rond middernacht kwam ook de beschermheer van de EGS, Z.K.H. Karl van Hapsburg aan in Zeddam. Hij opende op zaterdagmorgen 27 augustus de “Plenarversammlung” en sprak de wens uit dat het een vruchtbare vergadering en ontmoeting mocht worden tussen de vele gasten. Zowel de ledenvergadering als ook de vergadering voor het “Generalkappitel” werden vrij snel en zonder al te moeilijke agenda punten doorlopen.

Daarna werd de zaal omgebouwd tot ruimte die veel journalisten zou moeten kunnen ontvangen. Deze bleven echter uit voor de geplande persconferentie en dus werd het uur ingevuld met een symposium geleidt door Dhr. Harrie Ketels. Harrie had enkele vragen opgesteld die door een negen koppig forum beantwoord werden. Belangrijkste onderwerpen daarbij waren de belangrijkheid en betekenis van het vendelzwaaien voor schutterijen en het cultureel erfgoed in zijn algemeenheid.

De voorzitter van de organiserende vereniging en de federatie gavenantwoorden op de vragen hoe het evenement tot stand gekomen was en wat er allemaal aan vooraf was gegaan. De pastoor van Aarsen van Nieuw-Dijk gaf antwoord op de vragen over de belangrijkheid van een schutterij in de leef en geloofsgemeenschap vandaag aan de dag en hoe hij dat allemaal ervaart binnen zijn dorp Nieuw Dijk.

Na het gebruik van een overheerlijke lunch vertrok de stoet in optocht wederom naar het evenemententerrein aan de Meisterholt. Daar werden de plaatsen op de eretribune ingenomen en werden de openingswoorden door Z.K.H. Karl van Hapsburg, de voorzitter van de federatie en de organiserende vereniging. De commandant van St. Antonius gaf vervolgens de commando’s en op zijn teken zette de voordraaier Joop de 1017 vendeliers in beweging. Het is onbeschrijfelijk wat voor een gevoel er op dat moment door de deelnemers en het publiek ging. Onder de live klanken van de fanfare DES werden bijna zeven minuten de verplichte slagen gevolgd. Een streling voor het oog van het enorme toegestroomde publiek moet het zijn geweest om deze enorme groep vendeliers aan het werk te zien.

Toen later op de middag de notaris definitief het behaalde eindresultaat bekende maakte ging het dak van de inmiddels te kleine tent eraf. Duizenden enthousiastelingen juichten uit volle borst en zette te tent op z’n kop.

Begin van de avond werd er officieel afscheid genomen van de vele gasten vanuit de EGS en met sommigen van hen werd nog een maaltijd gebruikt in Zeddam.

Als Gelderse schuttersfederatie kunnen we terugzien op een zeer geslaagd weekend. Vanuit de EGS hebben we gigantisch veel complimenten ontvangen over de gastvrije wijze waarop we iedereen hebben ontvangen en hun een onvergetelijk weekend hebben aangeboden.

Deze dank willen wij graag over brengen aan al diegene die dit mogelijk gemaakt hebben. In de eerste plaats gaat onze dank uit naar de vele werkgroepen vanuit het federatiebestuur.  Deze mensen uit alle geledingen van de federatie hebben laten zien dat samenwerking verbroedert en dat je samen met veel mensen datgene kunt bereiken wat je met elkaar voor ogen hebt. Daarnaast gaat onze speciale dank uit naar onze kringcommandanten en marketentsters van de verenigingen. Zij zijn het gehele weekend aanwezig geweest en hebben het gastheerschap tot in detail ingevuld.

Als laatste maar zeker niet als minste gaat onze dank uit naar schutterij St. Antonius uit Nieuw-Dijk. De (voormalig) voorzitter Rein Derksen mag zeer trots zijn op deze fantastische club, die weet waar Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid echt voor staan. Het organisatieteam o.l.v. Gerard Minke heeft  iets ongelofelijks op de mat gebracht. De samenwerking  die wij hebben mogen ervaren is enorm geweest. Dank daarvoor.

De Europese schutters weten nu weer waar Gelderland en Nieuw-Dijk ligt en waar wij als schutters en vendeliers ons hart hebben liggen.