Gelderse Federatie St. Hubertus

Nieuws

Sabels e.d., voor EST te Polen 2012

Voor Polen geldt dat wapens, zoals sabels e.d., mee de grens overgenomen mogen worden voor het gebruik tijdens het EST.

Toch adviseren wij dat de verenigingen er beter aan doen om sabels en dergelijke thuis te laten.

Wilt u toch een sabel of een dergelijk voorwerp meenemen bij uw uniform dan:

1. Zorg ervoor dat het sabel bijzonder goed verpakt zit.

2. Zorg ervoor dat het sabel onder “voortdurende toezicht” wordt gehouden. Dit geldt ook voor het verblijf in Polen.

3. Zorg ervoor dat het sabel altijd in afgesloten kasten zit op de hotelkamers wanneer zij niet worden gebruikt.

4. Laat het sabel niet onbeheerd in de bus liggen.

5. Het “sabel” mag in de bagageruimte worden meegevoerd van de bus.

6. Wel moet kunnen worden aangegeven dat het “sabel“ onderdeel is van een uniform, wat ook aanwezig moet zijn.

Dit antwoord is ontvangen vanuit de KNSA organisatie.