Gelderse Federatie St. Hubertus

Nieuws

In Memoriam Theo Verstege

Ooij, 2 december 2013

Vanochtend bereikte ons het droevige bericht dat oud-secretaris en huidig bestuurslid van de schutterskring Rijk van Nijmegen – de Betuwe

Theo Verstege

Theo Verstege

is overleden.
Een schutter in hart en nieren is van ons heengegaan.

Voor zijn vele verdiensten binnen de schutterswereld kreeg hij de zilveren onderscheiding van de
schutterskring Rijk van Nijmegen – de Betuwe en werd hij onderscheiden met de medaille van verdienste van de Gelderse Schuttersfederatie
St. Hubertus.
Ook kreeg hij de erepenning van de gemeente Ubbergen in brons uitgereikt.
Theo was erelid van schutterij Eendracht uit Ooij.

Op woensdag 4 december a.s. zal om 19.00 uur de avondwake worden gehouden in de
St. Hubertuskerk te Ooij.
Op donderdag 5 december a.s. zal om 11.00 uur de uitvaart met schutterseer plaatsvinden in de St. Hubertuskerk te Ooij.
Na afloop van de kerkdienst zal om 13.30 uur de crematieplechtigheid volgen in het crematorium Jonkerbos, Weg door Jonkerbos 51, Nijmegen.

Wij wensen zijn vrouw Ans, beide zoons en schoondochter, alsmede de rest van de familie en vrienden, veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

Het bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie