Gelderse Federatie St. Hubertus

Nieuws

Kerstwens Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,
Gildebroeders en zusters,
Beste jongens en meisjes,

Beste schuttersvrienden en vriendinnen Gildebroeders en zusters,
Beste jongens en meisjes,


Er ligt weer een schuttersjaar achter ons waarin er erg veel gebeurd is,
maar waar we met grote trots als Gelderse Schuttersfederatie op terugkijken.


Alle evenementen die we samen mochten beleven, …
alle treffen, waarop we elkaar mochten begroeten en ontmoeten…
en alle treurige bijeenkomsten waar we elkaars steun bij nodig hadden..

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die daaraan zijn/haar medewerking in welke vorm dan ook,
aan heeft bijgedragen voor het welslagen van het schuttersjaar 2014 in Gelderland.


Voor ons ligt een nieuw schuttersjaar in het vooruitzicht, waarin we veel nieuwe activiteiten zullen gaan ontplooien
en nieuwe wegen met elkaar zullen inslaan.


Tijdens de overlegvergaderingen, de concoursen en ontmoetingsdagen, hoop ik van harte dat u de Gelderse Schuttersfederatie
ook in 2015 een warm hart blijft toedragen.

Samen kunnen we datgene blijven uitdragen wat we graag aan de Gelderse burgers willen laten zien,


Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid.

Ik wens u mede namens mijn bestuursleden
fijne feestdagen en een doelgericht 2015 toe.


Met vriendelijke schuttersgroet,

Wim Sanders
Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus