Gelderse Federatie St. Hubertus

Nieuws

Aanpassing Reglement Vendelwedstrijd

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Gelderse Schutters Federatie d.d. 26-11-15 is besloten
dat met directe ingang het Reglement vendelwedstrijd wordt aangepast met de volgende passages:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassing artikel 4:
De laatste alinea is gewijzigd in de tekst:
Het korps vendelen geschiedt door minimaal 4 vendeliers die gelijktijdig hetzelfde programma draaien.
Bij minder dan 4 deelnemers wordt het resultaat niet meegenomen in de wedstrijduitslag en in de degradatie / promotie regeling.
Bij de aspiranten en junioren geldt een minimum van 3 vendeliers 

Aanpassing artikel 17.3
In elke klasse wordt afzonderlijk gestreden om het ”Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor”.
De minimum deelname per klasse is 1 korps. Voorwaarde om Gelders Kampioen te worden is wel dat in de
betreffende klasse een 1e prijs behaald is.

De kampioen ontvangt een wisseltrofee. Deze trofee blijft na het behalen van 3 opeenvolgende of totaal 5 behaalde
kampioenschappen in 10 jaar in het bezit van de winnende vereniging.

Artikel 17.5 is hiermee komen te vervallen.

In de winterperiode wordt bekeken of het noodzakelijk is om de tekst rondom de degradatie / promotie regeling aan te passen.
Na de voorjaarsvergadering van 2016 zal de aangepaste tekst van het Reglement vendelen op de site aangepast worden.

Bovengenoemde aanpassingen zijn officieel van kracht vanaf 26-11-2015

Aanpassing in het Reglement vendelwedstrijd dd 26-11-2015