Gelderse Federatie St. Hubertus

Nieuws

De Orde van de Heilige St. Sebastianus zet zich in voor het opknappen van het oorlogsmonument te Pannerden

Beste schuttersvrienden, en vriendinnen, Gildebroeders en Zusters van Gelderland,

Je bent lid van een schutterij….maar waarom eigenlijk? Is het vanwege de vriendschappelijke band die je daar aantreft, of vanwege de gezelligheid…of geeft het je toch iets meer? Geeft het je toch net dat beetje gevoel meer,…. dat je ook iets kunt doen en betekenen voor de gemeenschap waar je deel vanuit maakt.

Dat gevoel hebben de schutters van Claudius Civilis uit Pannerden ook.
Ze willen iets betekenen voor de maatschappij waarin zij wonen en leven met elkaar. Enkele leden van Claudius Civilles zetten zich daarom in om het oorlogsmonument in Pannerden een grote opknapbeurt te geven

En zoals jullie wel weten valt het vandaag aan de dag niet mee om daar gelden
uit de maatschappij voor vrij te maken of te verkrijgen van gemeentelijke of kerkelijke instanties. En daarom hebben wij als organisatie van de
Heilige St. Sebastianus in Europa besloten om daar dit jaar onze bijdrage
aan te willen leveren tijdens het schuttersfeest in Pannerden.

Je inzetten voor God, voor het geloof, is een van de grote uitdagingen van onze tijd.
Ook de Orde van de heilige St. Sebastianus in Gelderland wil deze uitdaging aangaan.  
Gebaseerd op een eeuwenoude traditie heeft het gildewezen in Europa en in Nederland op vele manieren een relatie met belangrijke elementen van de samenleving.

De Orde van de heilige St. Sebastianus stelt zich voor alles ten doel het Christelijke karakter van het Schuttersgildenwezen in stand te houden, te versterken en uit te dragen….
Zo staat het vermeld is de grondvesten van deze Europese orde waar 20 persoonlijke leden vanuit de Gelderse Schuttersfederatie aan verbonden zijn.

Je inzetten voor het leven is een ander belangrijk thema binnen de Orde. En juist van dit thema hebben wij gemeend om als orde leden daar dan ook een invulling aan te moeten geven. Als orde leden draag je je financiële steentje bij in Europa maar ook in je eigen federatie en haar mooie kerkdorpen, vinden wij dat de ordeleden zich moeten inzetten voor het uitdragen van de belangen in en van hun eigen leefgemeenschap. Dat hebben we met elkaar afgesproken en dat willen we ook uitdragen.

Ruim 6 jaar geleden hebben we besloten om op de dag dat we het Gelders Schuttersfeest houden, we ook een thema uit dat dorp te willen aangeven als doel waarvoor we ons als schutters en gildebroeders van Gelderland voor inzetten.

Nadat we vorig jaar de dorpsmoestuin in Varselder-Veldhunten het onderwerp van onze collecte, lieten zijn willen we dit jaar alle aandacht vestigen op dit unieke oorlogsmonument in Pannerden. Een plek waar herinneringen aan personen en gebeurtenissen het centrale middelpunt zijn van een dorp en waar jaarlijks op 4 mei een herdenking wordt gehouden.

Schutterij Claudius Civilis heeft ons aangegeven dat zij graag een bijdrage zouden willen zien om het monument welke is gesitueerd op de begraafplaats bij de kerk, te kunnen onderhouden. Het monument heeft achterstand in het onderhoud, simpelweg omdat daar de financiële middelen niet voor aanwezig zijn.

De schutterij staat te popelen om te beginnen maar kunnen nu nog niets uitvoeren omdat de financiële mogelijkheden er niet toe zijn. 
Wij als orde leden van de heilige St. Sebastianus in Europa, met als afgevaardigden in Gelderland willen graag een beroep doen op een kleine bijdrage zodat we vandaag een blijvende herinnering kunnen geven aan dit prachtige dorp waar we te gast zijn.

Wilt u vandaag op dit prachtige schuttersfeest van Gelderland, ook uw kleine steentje bijdragen aan dit dorpsproject en er mede voor zorgen dat de gemeenschap waarin wij vandaag te gast zijn nog jaren lang kan blijven nagenieten van het feit dat wij hier een prachtig schuttersfeest mochten vieren…? Het zou toch geweldig zijn dat we hier een mooie en traditionele gedachte kunnen achterlaten in Pannerden en dat schutters er niet alleen maar zijn om te feesten…
maar ook om elkaar te steunen als dat nodig is?
En tevens is het ook een mooi cadeau als dank voor de enorme gastvrijheid die wij hier vandaag in Pannerden van de schutterij mochten ontvangen.

Op de najaarsvergadering van onze federatie, in november, zullen we een cheque overhandigen met daarop het bedrag dat we met elkaar hebben ingezameld voor dit project.
Schuttersvrienden en vriendinnen, Gildebroeders en zusters, dames en heren…mogen wij als leden van de heilige St. Sebastianus weer rekenen op uw schutters en gilde gevoel? Dank jullie wel voor jullie kleine bijdrage ook namens de schutterij Claudius Civilis!

Wim Sanders en Brenda Smit
Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.