Gelderse Federatie St. Hubertus

Nieuws

Vredesverklaring uitgesproken op het EST 2018

De vredesverklaring uitgesproken op het EST 2018.

Beschermheer van de EGS, Karl von Habsburg-Lotharingen, aartshertog van Oostenrijk,
sprak op deze dag de vredesverklaring uit, deze is in vier talen uitgesproken en is verzocht deze vredesverklaring bij u kenbaar te maken:

Voor vrede en vrijheid! Tegen terreur en geweld! Voor eenheid alom.! Tegen uitsluiting!
De eerste wereldoorlog, de oer-ramp van de twintigste eeuw, eindigde 100 jaar geleden.
Het inferno liet een zwaar gewond, een aan lichaam en geest lijdend, continent achter.
Wat aan eenheid en Europese geest in eeuwen gegroeid was, verdween tezamen met acht en een half miljoen doden, binnen vier jaar van ellende en schrik.

De Europese heropbouw na 1918 mislukte. De vijandigheid was te groot en de bereidheid tot verzoening ontbrak.
Europa blijft gescheiden, door slagbomen en vooral door grenzen in de hoofden van mensen.
Ook nog 100 jaar na het einde van de 1ste wereldoorlog staan nationale egoïsten de voltooiing van de Europese eenwording in de weg. Het gebrek aan vertrouwen voor de situatie en de positie van anderen verhindert echt Europees denken.
Het welslagen van de Europese Unie, t.b.v. een gemeenschap voor vrede en vrijheid, wordt steeds minder gewaardeerd.
Anti-Europese krachten , die nationaal egoïsme boven het algemene welzijn willen verheffen, waardoor angst veroorzaakt wordt en minderheden onderdrukt , krijgen steeds meer invloed.
Het gevaar bestaat, dat er weer grenzen in gedachten ontstaan, die leiden tot afscheiding van elkaar.

Wie deze “nieuwe grenzen” overwinnen wil, moet zich sterk maken voor een oud besef.
Voor Europa kan alleen een gemeenschappelijke weg openheid geven. Daarvoor kan en moet iedereen een persoonlijke bijdrage leveren.
Een persoonlijke ontmoeting en eerlijke vriendschap verzekeren vrijheid en vrede.
Zo is in deze dagen van herdenking van de 1ste wereldoorlog het bij elkaar komen van
Europese gildeleden in Nederland een hoopvol teken.

Het Europa van eenheid en diversiteit heeft als sterke elementen vreugde en vriendschap nodig.
De erkenning van een vreedzaam en samenwerkend Europa, met betrekking tot tolerantie en waardering,
vormt de basis voor de Europese gemeenschap van gilden/schutterijen. Het wordt intens gevierd als mensen uit verschillende landen in vol vertrouwen naar elkaar toegaan en met elkaar feesten.
Alleen zo laat zich onbegrip overwinnen en kunnen we haat, terreur en geweld minimaliseren.