Gelderse Federatie St. Hubertus

Nieuws

Kerst wens Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen, Gildebroeders en zusters,
jongens en meisjes, en iedereen die het Gelderse Schuttersleven,
een warm hart toedragen,

Het einde van 2018 is alweer inzicht.
Een jaar waarin er veel is gebeurd op schutters en gildegebied in Gelderland.
Een jaar waarin we samen hebben laten zien dat onze tradities en folklore nog
steeds springlevend zijn in de hedendaagse maatschappij.

Een jaar waarin we hebben laten zien wat Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid
betekenen voor ons als schutters en gildeleden, in onze verenigingen,
maar ook in onze dorpen en in de provincie Gelderland.
Velen inwoners hebben kunnen genieten van onze optredens, de concoursen
en het “acte de préséance” geven bij diverse gelegenheden.
Daar staan wij voor als schutterijen en gilden, … en dat zullen we ook blijven uitdragen ook in 2019.

Namens het bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie wil ik u allen danken
voor uw bijdrage van het afgelopen jaar en ik spreek de wens uit dat we samen
weer zo’n mooi jaar mogen beleven in 2019.

Ik wens u allen namens het bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus,
fijne feestdagen, en een voorspoedig, gelukkig maar vooral gezond 2019 toe.

Wim Sanders
Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.

 

Kerst wens Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.