Gelderse Federatie St. Hubertus
Federatie

Federatie

De Federatie is opgericht met het doel het instand houden en versterken van Schuttersgilden en Schutterijen en het bijdragen aan de gemeenschap in het algemeen.

Daartoe organiseren we als Federatie door het jaar heen een aantal activiteiten, bevorderen we de uitwisselingen van personen en kennis, onderhouden we het contact met andere Federaties en behartigen we de belangen van de aangesloten kringen en verenigingen.

Lees verder bij activiteiten en doelstellingen voor een meer uitgebreide beschrijving hiervan.