Gelderse Federatie St. Hubertus
Federatie > Commissies > Jurycollege

Schietcommissie

De schietcommissie heeft als taak het ondersteunen van de federatie en haar geledingen in haar doelstellingen zoals omschreven in de statuten van de federatie. De schietcommissie oefent deze taak in belangrijke mate uit door het beoordelen van schietwedstrijden op concoursen, kringdagen en andere evenementen georganiseerd door de federatie en/of haar leden en op verzoek, zo mogelijk, voor derden.

Taken

De taken van de schietcommissie zijn onder meer:

 • Het jureren van schietwedstrijden en onderdelen ervan en het verzorgen van de wedstrijdleiding.
 • Het waarborgen van de veiligheidseisen
 • Het waarborgen van milieueisen
 • Het bepalen van de wedstrijduitslagen
 • Het doen van voorstellen tot reglementering van wedstrijden
  (gevraagd en ongevraagd)
 • Het aangeven van de randvoorwaarden voor een goede organisatie en verloop van de wedstrijden
 • Het doen van voorstellen tot wijziging van de reglementering van de wedstrijden
  (gevraagd en ongevraagd)
 • Het doen van voorstellen tot bepalen van de normen en waarderingen van de wedstrijden en wedstrijdonderdelen
 • Het doen van voorstellen tot wijziging van normen en waarderingen
 • Het verzorgen van het administreren van de wedstrijduitslagen, klassenindeling, promoties en degradaties en overige administratie, nodig voor het goed uitoefenen van haar taak
 • Het beheren van de schietattributen die in gebruik zijn bij de federatie
 • Opleiding van schietcommissieleden
 • Voorlichting en instructie aan de leden van de federatie
 • Het begeleiden van evenementen

De gang van zaken rond de Schietcommissie is vastgelegd in het Reglement van de Schietcommissie.

Leden van de Schietcommissie:

U heeft gezocht op: schietcommissie

S. Kok
Lekstraat 40
7071 VB Ulft

06-30959896
stevenkok@knts.nl.

Functies:
lid: schietcommissie

R. van Moerkerk
Dijkstraat 54
6691 AR Gendt

06-23268692
roy_vanmoerkerk@hotmail.com

Functies:
lid: schietcommissie

Overige informatie:
Secretaris Schietcommissie

J. Tinnevelt
Parkstraat 35
7071 VX Ulft

0315-724358
j.tinnevelt@sbpost.nl

Functies:
lid: schietcommissie
lid: evenementencommissie

R. Tinnevelt
Julianaweg 6
7078 AW Megchelen

0315-377470

Functies:
lid: schietcommissie

C. van Londen
Hollandseweg 12
7087 BG Megchelen

0315- 842499

Functies:
lid: schietcommissie

F.Th.M. Nieuwenhuis
Julianaweg 29
7078 AR Megchelen

0315 - 37 74 95
schiesmeister@upcmail.nl

Functies:
lid: schietcommissie

Overige informatie:
Beheerder materialen

L. Bergervoet
Eulingkamp 7
7256 BK Keijenborg

06-50638651

Functies:
lid: schietcommissie

H. Oostendorp
Homoetstraat 27
6686 BL Doornenburg

hansoostendorp44@gmail.com

Functies:
lid: schietcommissie

J. Polman
Homoetstraat 27
6686 BL Doornenburg

Functies:
lid: schietcommissie

C. de Vrieze
Akkerstraat 45
7071 HV Ulft

Functies:
lid: schietcommissie

Download
U kunt deze selectie downloaden als excel-bestand: