Inzending Federatieve Schuttersdag

Verenigingsnummer3004
Naam verenigingSchutterij St. Isidorus Oud-Dijk
Komt u alleen met een delegatie voor het koningschietenNee
Muziekkorps tijdens mars en defiléJa
Doet er naast het hoofdkorps er nog een 2e korps mee?0
Deelname jeugdkoningschietenJa
Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden?Nee
Korpsvendelen klassiek seniorenJa
Korpsvendelen klassiek juniorenJa
Korpsvendelen klassiek aspirantenNee
Korpsvendelen acrobatisch seniorenJa
Korpsvendelen acrobatisch juniorenNee
Korpsvendelen acrobatisch aspirantenNee
Aantal senioren individueel acrobatisch vendelen4
Aantal opgegeven namen senioren ind. acrob. vendelen4
Deelname marketentstersNee
Aantal bielemannen senioren5
Aantal opgegeven namen bielemannen senioren5
LuchtgeweerJa
(LG) Berekend aantal opgegeven luchtgeweer schutters4
LuchtpistoolJa
(LP) Berekend aantal opgegeven luchtpistool schutters4
HandboogNee
KruisboogNee
Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar.Ja
Aantal korpsen luchtgeweer jeugd3
(LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer1
Totaal aantal deelnemers35
Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar)7
Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuksJa
Komen er paarden en/of koetsen meeNee
Basiskosten deelname70,00 €
Kosten senioren korpsvendelen klassiek10,00 €
Kosten junioren korpsvendelen klassiek10,00 €
Kosten senioren korpsvendelen acrobatisch10,00 €
Kosten individueel acrobatisch vendelen senioren20,00 €
Kosten bielemanwedstrijd62,50 €
Kosten luchtgeweer per korps5,00 €
Kosten luchtpistool per korps5,00 €
Kosten luchtgeweer jeugd totaal15,00 €
Totaal kosten (prijzen onder voorbehoud)207,50 €
Inzending-ID1405