Inzending Federatieve Schuttersdag

Verenigingsnummer2002
Naam verenigingSchutterij Onderling Genoegen Duiven
Komt u alleen met een delegatie voor het koningschietenNee
Muziekkorps tijdens mars en defiléJa
Doet er naast het hoofdkorps er nog een 2e korps mee?0
Deelname jeugdkoningschietenJa
Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden?Nee
Korpsvendelen klassiek seniorenJa
Korpsvendelen klassiek juniorenJa
Korpsvendelen klassiek aspirantenJa
Korpsvendelen acrobatisch seniorenJa
Korpsvendelen acrobatisch juniorenJa
Korpsvendelen acrobatisch aspirantenNee
Aantal senioren individueel acrobatisch vendelen2
Aantal junioren individueel acrobatisch vendelen1
Aantal opgegeven namen senioren ind. acrob. vendelen2
Aantal opgegeven namen junioren ind. acrob. vendelen1
Aantal opgegeven namen aspiranten ind. acrob. vendelen0
Deelname marketentstersJa
Aantal bielemannen senioren3
Aantal opgegeven namen bielemannen senioren3
Aantal opgegeven namen bielemannen junioren0
Aantal opgegeven namen bielemannen aspiranten0
Berekend aantal opgegeven majorettes0
LuchtgeweerJa
(LG) Berekend aantal opgegeven luchtgeweer schutters6
LuchtpistoolJa
(LP) Berekend aantal opgegeven luchtpistool schutters6
HandboogNee
(HB) Berekend aantal opgegeven handboog schutters0
KruisboogNee
(KB) Berekend aantal opgegeven kruisboog schutters0
Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar.Ja
Aantal korpsen luchtgeweer jeugd5
(LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer1
Totaal aantal deelnemers120
Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar)15
Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuksJa
Komen er paarden en/of koetsen meeJa
Basiskosten deelname70,00 €
Korting deelname delegatie-35,00 €
Kosten senioren korpsvendelen klassiek10,00 €
Kosten junioren korpsvendelen klassiek10,00 €
Kosten aspiranten korpsvendelen klassiek10,00 €
Kosten senioren korpsvendelen acrobatisch10,00 €
Kosten aspiranten korpsvendelen acrobatisch10,00 €
Kosten junioren korpsvendelen acrobatisch10,00 €
Kosten individueel acrobatisch vendelen senioren10,00 €
Kosten individueel acrobatisch vendelen junioren5,00 €
Kosten individueel acrobatisch vendelen aspiranten0,00 €
Kosten hoofdkorps10,00 €
Kosten 2e korps10,00 €
Kosten bielemanwedstrijd37,50 €
Kosten Majorettes0,00 €
Kosten Marketentsters12,50 €
Kosten luchtgeweer per korps5,00 €
Kosten luchtpistool per korps5,00 €
Kosten kruisboog per korps5,00 €
Kosten handboog per korps5,00 €
Kosten luchtgeweer jeugd totaal25,00 €
Totaal kosten (prijzen onder voorbehoud)255,00 €
Inzending-ID1449