Inzending Kringdag Rijk van Nijmegen/de Betuwe

Verenigingsnummer1012
Naam verenigingDe Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen
Komt u alleen met een delegatie voor het koningschietenNee
Muziekkorps tijdens mars en defiléJa
Doet er naast het hoofdkorps er nog een 2e korps mee?0
Deelname jeugdkoningschietenJa
Korpsvendelen klassiek seniorenJa
Korpsvendelen klassiek juniorenJa
Korpsvendelen klassiek aspirantenNee
Korpsvendelen acrobatisch seniorenJa
Korpsvendelen acrobatisch juniorenNee
Korpsvendelen acrobatisch aspirantenNee
Aantal senioren individueel acrobatisch vendelen3
Aantal opgegeven namen senioren ind. acrob. vendelen3
Deelname marketentstersNee
Aantal bielemannen senioren1
Aantal opgegeven namen bielemannen senioren1
LuchtgeweerJa
(LG) Berekend aantal opgegeven luchtgeweer schutters5
LuchtpistoolJa
(LP) Berekend aantal opgegeven luchtpistool schutters5
KruisboogJa
(KB) Berekend aantal opgegeven kruisboog schutters5
Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar.Ja
Aantal korpsen luchtgeweer jeugd5
(LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer3
Totaal aantal deelnemers70
Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar)8
Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuksJa
Komen er paarden en/of koetsen meeNee
Basiskosten deelname70,00 €
Kosten senioren korpsvendelen klassiek10,00 €
Kosten junioren korpsvendelen klassiek10,00 €
Kosten senioren korpsvendelen acrobatisch10,00 €
Kosten individueel acrobatisch vendelen senioren15,00 €
Kosten bielemanwedstrijd12,50 €
Kosten luchtgeweer per korps5,00 €
Kosten luchtpistool per korps5,00 €
Kosten kruisboog per korps5,00 €
Kosten luchtgeweer jeugd totaal25,00 €
Totaal kosten (prijzen onder voorbehoud)167,50 €
Inzending-ID1381