Marcheren

KringdagFSD2021
Naam jurylidwva
Jurylid nr.jurylid 3
Naam vereniging
  • 1015 St. Gangulphus en St. Laurentius Huissen
1) Te dicht op voorganger gelopen (50 meter)
  • -6
6) Niet haaks door de bocht
  • -3