Kunstwerk! Liemers Museum

De Liemers heeft recht op haar eigen oorlogsverhaal, die voor altijd bewaard moet blijven in het Liemers Museum. Het inrichten van het Liemers Museum op de nieuwe locatie in de Turmac Cultuurfabriek kost enorm veel geld en er is geen budget meer voor de presentatie over de Tweede Wereldoorlog.
Daarom zijn we gestart met een grootschalige crowdfunding actie. Zo hopen wij in staat te zijn om dit belangrijke oorlogsverhaal te behouden en aan iedereen door te kunnen vertellen d.m.v. de presentatie.

 Zo hangen er links en rechts posters met QR code, staan er donatieboxjes in de bibliotheek en bij de kassa van Grand Café Hal12. Ook kan er online gedoneerd worden via www.liemerskunstwerk.nl/donatie.
Zegt het vooral voort, want alleen samen krijgen we het voor elkaar om het beoogde bedrag van € 20.000,- op te halen.

Promotievideo
Om deze crowdfunding actie kracht bij te zetten hebben we een promotievideo gemaakt, welke we op social media hebben geplaatst.
Bekijk hieronder de video.  

Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!

Alvast bedankt!

Kunstwerk! Liemers Museum

Nog even volhouden

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen, Gildebroeders en zusters uit Gelderland,

Bij het schrijven van dit woordje, hoop ik op de eerste plaats dat het u allen goed gaat en dat u allen gezond bent.
Ondanks dat de schuttersevenementen nog steeds op een laag pitje staan in alle provincies en
ook in de Europese gemeenschap, gloort er toch weer een beetje hoop aan de horizon.

Bij het schrijven van dit bericht kwam vandaag ook het advies binnen van het z.g. Fieldlab,
dat evenementen met veel bezoekers mogelijk zijn, ook als een hoog risiconiveau geldt.
Dat is de belangrijkste conclusie van het “Fieldlab” evenementen” na meerdere testevenementen
in de afgelopen maanden. Ik werd gelijk na deze melding benaderd door (organiserende) verenigingen.
Want natuurlijk wilde zij graag weten hoe de Gelderse schuttersfederatie tegen dit bericht aankeek.
Ik kan u vermelden dat ik zeer verheugd ben dat dergelijke evenementen weer zouden kunnen mogen
plaatsvinden, maar ik kan u ook mededelen dat wij onze beslissing om alle evenementen van dit jaar,
om die niet federatief te ondersteunen, niet zullen terugdraaien. We blijven bij ons besluit.

Een van de afwegingen die wij daarbij maken is dat er vele organisatoren inmiddels het evenement aan hun voorbij hebben zien gaan,
en dat andere inmiddels bezig zijn met een andere invulling.
En let wel, wij als federatiebestuur zijn daar absoluut niet op tegen. Sterker nog, we hopen van harte dat er in september en verderop “plaatsvervangende” evenementen alsnog georganiseerd kunnen gaan worden.
Maar helaas niet onder de vlag van de federatie, hoe graag ik die ook zou laten wapperen.

De planning is nu voor ons, dat we ons als eerste weer zorgen dat we “normale vergaderingen” kunnen houden
zodat we ook face to face dingen met elkaar weer kunnen bespreken en kunnen afspreken.

Verder hoop ik van harte dat m.n. de lokale schuttersfeesten als eerste weer van de grond gaan komen
en dat u samen daar eerst de veren weer eens opschudt en met elkaar een “biertje kunt drinken”.
Daarnaast hoop ik nog steeds dat we volgend jaar weer een normaal seizoen kunnen draaien en dat we in ieder geval
op een waardige wijze bij ons 75-jarig bestaan kunnen stilstaan tijdens een landjuweel. Hoe dat ook ingevuld zal gaan worden.

Dus… we houden hoop… we kijken vooruit en denken samen met u, dat we weer een mooie en gezonde toekomst tegemoet kunnen gaan…
En ik hoop van harte dat u er hetzelfde over denkt, zodat we de traditie weer op kunnen pakken, daar waar we gebleven waren…
En dat de Trouw aan de verenigingen er niet onder geleden zal hebben, dat de Broederschap weer aangehaald gaat worden
dat de Dienstbaarheid weer vanzelfsprekend wordt als daarom gevraagd wordt.

Hou vol, blijf gezond.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Voorzitter
Wim Sanders.

 

Videoboodschap van de beschermheer.

Commissaris van de Koning uit Gelderland, dhr. Berends 

Voorjaarsledenvergadering 29-04-2021

Het bestuur wil jullie allen bedanken voor jullie aanwezigheid op de digitale ledenvoorjaarsvergadering.

Wij hopen jullie allen gauw weer te ontmoeten.

Fijne Paasdagen

Schuttersvriendinnen en vrienden, Gildezusters en Broeders,
en allen die het schutters en gilde leven in, en buiten, Gelderland een warm hart toedragen,

Fijne Paasdagen….

Dat wens ik U allen van harte toe in deze aparte tijd van ons leven. De tijd dat alles even niet
meer zo vanzelfsprekend is in je dagelijkse leven.
Omdat we nog steeds rekening moeten houden met elkaar en omdat we nog steeds op afstand van elkaar moeten blijven.
En dat is juist datgene wat wij schutters en gildeleden niet gewend zijn.

Wij zijn gewend om elkaar te (schutters) treffen, op de juiste wijze van het woord.
Wij zijn gewend om elkaar te ontmoeten in grote getalen en het liefst van noord naar zuid en dwars door de provincie!
En dat kan nog steeds niet. Zeker nu ook de besmettingen weer oplopen in de diverse regio’s.

Maar toch zijn er mogelijkheden om contact te houden met elkaar. Ik blijf het uitdragen dat een telefoontje,
een whatsappje, of een videogesprekje wonderen kunnen verrichten.
Even luisteren naar elkaar… hoe gaat het met jou/met jullie, …. hoe gaat het op het werk, …
hoe gaat het met je gezin, je familie, … hoe denk je dat we straks het normale en het schutters en
gildeleven weer kunnen oppakken…? Praatstof tijdens de komende paasdagen…

Want in deze tijd van Pasen, staan we weer even stil bij onszelf, zien we de Passion op tv,
luisteren we naar de verhalen rondom de kruisiging van Jezus Christus, en ervaren we des te meer hoe broos ons leven
eigenlijk kan zijn als er geen vriendschap en liefde is, en als we niet voor elkaar klaar staan en zelfs als we elkaar loslaten.
Dat moeten we dus niet doen, en daarom vraag ik jullie als dragers van de tradities van
het Gilde en Schuttersleven; Laat elkaar niet los!
Houdt vast aan de schuttersvriendschappen, …. niet alleen met een biertje in je hand maar echt vanuit jezelf.
Denk eens na waarom je bij die Schutterij of bij dat Gilde bent gegaan…. Ook nu… juist nu!

Zoals jullie allemaal weten hebben we besloten om geen federatieve schuttersevenementen te organiseren dit jaar.
Maar dat wil niet zeggen dat er niets kan of mag gaan plaatsvinden, maar de cijfers en de regels zullen dat bepalen.
Ik spreek de wens en het verlangen uit, dat we elkaar in de tweede helft van dit jaar weer wat meer mogen en kunnen ontmoeten.
Eerst lokaal, dan regionaal en als laatste provinciaal.

Lieve mensen, lieve schuttersvrienden en vriendinnen, gildebroeders en zusters,
als Gelderse schuttersfederatie missen we jullie allemaal, maar er komen betere tijden aan,
daar zien we met z’n allen naar uit… en als die komen… dan komen ze ook goed.
Want volgend jaar, 2022, wordt een bijzonder jaar. Niet alleen de federatie viert dan haar 75-jarige bestaan,
maar ook diverse kringen en verenigingen hebben een jubileum voor de boeg.
Zoveel zelfs dat we hebben besloten om met elkaar een afgestemde agenda op te stellen voor dat jaar.
Er zit dus nog heel veel in het vat….  En dat laten we niet verzuren…

Blijf gezond, pas goed op, en wees verstandig met wat je doet.

Nogmaals, Fijne Paasdagen!

Gelderse Schuttersfederatie
St. Hubertus

Voorzitter Wim Sanders.