Terug naar Commissies

College van Juryleden


Het college van juryleden heeft als taak het ondersteunen van de federatie en haar geledingen in haar doelstellingen zoals omschreven in de statuten van de federatie. Het college van juryleden oefent deze taak in belangrijke mate uit door het beoordelen van wedstrijden op concoursen, kringdagen en andere evenementen georganiseerd door de federatie en/of haar leden en op verzoek, zo mogelijk, voor derden. Schietwedstrijden zijn hiervan uitgesloten.

De taken van het college van juryleden zijn onder meer:

 • Het jureren van alle wedstrijden en onderdelen ervan
  (met uitzondering van de schietwedstrijden)
 • Het bepalen van de wedstrijduitslagen
 • Het doen van voorstellen tot reglementering van wedstrijden
  (gevraagd en ongevraagd)
 • Het aangeven van de randvoorwaarden voor een goede organisatie en verloop van de wedstrijden
 • Het doen van voorstellen tot wijziging van de reglementering van de wedstrijden
  (gevraagd en ongevraagd)
 • Het doen van voorstellen tot bepalen van de normen en waarderingen van de wedstrijden en wedstrijdonderdelen
 • Het doen van voorstellen tot wijziging van normen en waarderingen
 • Het verzorgen van het administreren van de wedstrijduitslagen, klassenindeling, promoties en degradaties en overige administratie, nodig voor het goed uitoefenen van haar taak
 • Opleiding van juryleden
 • Voorlichting en instructie aan de leden van de federatie
 • Zitting nemen in de Commissie Inschrijvingen.
 • Het begeleiden van evenementen

De gang van zaken rond het college van juryleden is vastgelegd in het Reglement op het Jurycollege.

Leden van het College van Juryleden:

1 - 1 van 1 getoond

Voorzitter Jurycollege

R. Bouwman

Langerakstraat 16

6686 CE

Doornenburg

E-mail verborgen; Javascript is vereist.

Bieleman jury

aan deze pagina wordt gewerkt

Marketentsters jury

Nathalie van Aken, Lizet te Kloese, Luc Koenders, Elize Sanders en Saskia Hoekstra (vlnr.) Voor informatie en/of vragen kunt U bij hun contactpersoon terecht. De marketentster In 1973 deed de marketentster haar intrede in het Limburgse schutterswezen.  In Gelderland werd de eerste groep marketentsters in november 1998 geïnstalleerd bij het schuttersjaarfeest van St. Hubertus in …

Muziek jury