Terug naar Samenwerking

N.B.F.S.

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (N.B.F.S.)

Oprichting

De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden is op 7 december 1935 te Gemert opgericht als “Federatie van de Schuttersgilden in de Nederlanden”.

De NBFS heeft 6 Kringen,  die sinds de oprichting in 1935 lid zijn:
Kring van Schuttersgilden Het Land van Cuijk                       opgericht 1933
Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland                        opgericht 1935
Bond van Schuttersgilden Kring Maasland                               opgericht 1935
Kring van Schuttersgilden Het Kwartier van Oirschot      opgericht 1935
Bond van Schuttersgilden Kring Peelland                                 opgericht 1935
Vanaf 1978 is tevens lid:
Kring van Schuttersgilden Baronie en Markiezaat              opgericht 1978

Identiteit
De Federatie is een verbond van samenwerkende zelfstandige kringen van schuttersgilden, die haar belangrijkste bindend element vindt in de broederschap tussen de gildenbroeders, welke broederschap van oudsher is gebaseerd op de Heilige Schrift in verbondenheid met de Rooms Katholieke Kerk en op welke broederschap elke gildenbroeder persoonlijk aanspreekbaar dient te zijn.

Het doel
* de schuttersgilden in stand te houden en in aanzien te doen toenemen;
* de geest en de tradities van de Brabantse schuttersgilden in hun volle omvang te bestendigen en het
   gildenwezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen en daardoor
    – in overeenstemming met de bedoelingen der oprichters en stichters van de schuttersgilden
    – in het belang van de schuttersgilden werkzaam te zijn onder handhaving en met behoud van het karakter,
       hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad.

Zie voor meer informatie hun website:
http://www.schuttersgilden.nl/