Terug naar Samenwerking

KNTS

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

 

De KNTS heeft tot doel de belangen van de traditioneel schietende verenigingen en haar schutters te behartigen. Hiermee trachten wij te bereiken dat de aangesloten verenigingen tot in lengte van dagen het traditionele schieten en hun tradities, zoals o.a. het koningschieten of het vogelschieten, kunnen blijven uitoefenen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afgevaardigde vanuit de Gelderse Schuttersfederatie
Secretaris van de KNTS Dhr H. Smeenk of via website www.knts.nl

Bestuur KNTS per 28 maart 2022:
Voorzitter:             Henk-Jan Eikelboom
Secretaris:             Henry Smeenk                secretaris@knts.nl
Penningmeester:  Jos Kolsters
Bestuurslid:          Geert Beuving
Bestuurslid:          Jeroen van de Ven