Federatie

Federatie

De Federatie is opgericht met het doel het instandhouden en versterken van Schuttersgilden en Schutterijen en het bijdragen aan de gemeenschap in het algemeen.

Daartoe organiseren we als Federatie door het jaar heen een aantal activiteiten, bevorderen we de uitwisselingen van personen en kennis, onderhouden we het contact met andere Federaties en behartigen we de belangen van de aangesloten kringen en verenigingen.

Lees verder bij activiteiten en doelstellingen voor een meer uitgebreide beschrijving hiervan.

Bestuur

Wie is actief in het hoofdbestuur van de Federatie

Nieuws van het Bestuur

Beschermheer

Sinds de jaren 70 heeft de Gelderse schuttersfederatie een beschermheer in haar gelederen. De federatie heeft de traditie ontworpen dat de Commissaris van de Koning van Gelderland in beginsel deze functie zal vervullen.  De beschermheer wordt op voordracht van het federatiebestuur door de algemene vergadering benoemd. Een beschermheer heeft een representatieve functie. Hij kan zijn …

Gilderaad

De leden van de Federatie van Gelderse Schutterijen en Schuttersgilden ‘St Hubertus’, bijeen te Zevenaar, hebben op 22 april 1972 een adviescollege ingesteld genaamd:  ”Gilderaad van Gelderland”,  De Gilderaad vormt het hoogste adviescollege binnen de Federatie. Ten allen tijde kan het bestuur van de Federatie, één van haar commissies, dan wel één van de bij …

Onderscheidings beleid

Hieronder treft u het formulier aan voor een Federatieve onderscheiding . Aanvraagformulier-federatieve-onderscheiding.docx Meesturen: Een foto van de kandidaat Zijn/ haar schutterslevensloop Een uitgebreide toelichting over de bijzondere verdiensten van de kandidaat NB:  Aanvragen zonder bijlagen kunnen niet in behandeling worden genomen Nadat U deze heeft ingevuld, dient het formulier naar uw Kringsecretaris te worden verstuurd. …

Doel/Activiteiten

Doelstellingen en activiteiten Inleiding Hier vindt u een beschrijving van de doelstellingen en activiteiten zoals die in onze statuten verankerd liggen. Logo van de Federatie Lees verder bij het onderdeel doelstellingen of het onderdeel activiteiten

Ledenvergaderingen

Agenda Najaarsvergadering 23 november a.s. Agenda ALV Najaar 2023

Statuten Federatie

De vernieuwde statuten van de Gelderse Schuttersfederatie Statuten Federatie St-Hubertus 2023

Reglementen

Reglementen Veel van de activiteiten binnen de federatie worden geregeld via reglementen. Deze reglementen zijn door de Algemene Ledenvergadering van de Federatie goedgekeurd. Op deze website worden alle geldende reglementen gepubliceerd. De laatste wijzigingen van de Algemene Ledenvergadering 23 maart 2023 zijn in de reglementen verwerkt. 02-Huishoudelijk- Reglement. 2020 03-Reglement-van-de-Gilderaad. 2021 04-Reglement- Federatieve_onderscheidingen. 2023 05-Reglement-van-het-College-van-Juryleden. …

Concours Handboek

VERNIEUWDE Concours Handboek 2024 Het concourshandboek is te gebruiken voor de organisatie voor uw evenement en is er voor bedoeld om u vooral vooraf, maar ook tijdens en na uw evenement te helpen met uw schuttersevenement. Daarmee willen wij aanduiden dat het een weloverwogen uitreikstuk is wat u krijgt aangereikt. Echter zal het telkens weer …