Terug naar Federatie

Onderscheidings beleid

Hieronder treft u het formulier aan voor een Federatieve onderscheiding .

Aanvraagformulier federatieve onderscheiding_V_2016-06-24

Let op:
Meesturen:
* Een schutterslevens loop en een uitgebreide toelichting over de bijzondere verdiensten van de kandidaat.

NB:  Aanvragen zonder bijlagen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Nadat U deze heeft ingevuld, dient het formulier naar uw Kringsecretaris te worden verstuurd.
Na behandeling van het formulier bij uw Kringsecretaris, wordt deze toegezonden naar de secretaris van de Federatie.

————————————————————————————————————–

Reglement Federatieve onderscheidingen.
Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 26 november 2020.

Reglement-Federatieve onderscheidingen.-2020.pdf