Samenwerking

KNTS

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters   De KNTS heeft tot doel de belangen van de traditioneel schietende verenigingen en haar schutters te behartigen. Hiermee trachten wij te bereiken dat de aangesloten verenigingen tot in lengte van dagen het traditionele schieten en hun tradities, zoals o.a. het koningschieten of het vogelschieten, kunnen blijven uitoefenen.  Voor meer informatie …

N.B.F.S.

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (N.B.F.S.) Oprichting De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden is op 7 december 1935 te Gemert opgericht als “Federatie van de Schuttersgilden in de Nederlanden”. De NBFS heeft 6 Kringen,  die sinds de oprichting in 1935 lid zijn: Kring van Schuttersgilden Het Land van Cuijk                 …

OLS Federatie

OLS federatie ( Oud Limburgse Schuttersfederatie) In 1888 werd te Maasbracht de eerste schuttersbond opgericht. De doelstelling was om de schutterijen van Maasbracht, Maasniel en Swalmen meer competitiemogelijkheden te bieden en om ‘spelregels’ af te spreken. Spoedig daarna volgen schuttersbonden door de gehele provincie Limburg. Door de oprichting van schuttersbonden en de diverse aanpassingen van …

E.G.S.

Beschermheer: Karl von Habsburg President: Charles-Louis Prins van Merode Vice-presidenten: Horst Thoren (Dld)                     Jos Verbeeten (NL)             Andrzej Wegner (PL)          )           Algemeen secretaris: Peter-Olaf Hoffmann (Dld) Penningmeester: Drs. Louis Litjens (NL) Ceremoniemeester: H.E.J. …

Ridderorde van de Heilige St. Sebastianus

Algemene gegevens In 1985 werd de Ridderorde van de Heilige St. Sebastianus in Europa in Eupen (B), bij gelegenheid van het daar plaatsvindend Europees Schutterstreffen, opgericht. Stichter van deze Orde was de EUROPESE GEMEENSCHAP VAN HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN – EGS.  Als Grootmeester trad aan Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid, Aartshertog Dr. Otto von Habsburg.  De Orde …

Nobele orde van de Papegay

Nobele orde Papegay Geschiedenis: Jaarlijks in november verleent de “NOBELE ORDE van de PAPEGAY” als “Orde van verdiensten” eretekens aan gildebroeders en andere schutsbroeders welke zich door hun houding, inzet of kunnen, lieten opmerken in het Europese traditionele schutterswezen. Ook uw vereniging, als volwaardig erkende historische schuttersgilde of schutterij, is gemachtigd verdienstelijke leden eervol te …

Schutters Museum

Gelders Schuttersmuseum is gevestigd in het Liemers Museum te Zevenaar en is onderdeel van Kunstwerk! Culturele voorzieningen in de Liemers. De collectie geeft een beeld van geschiedenis, achtergronden en het rijke erfgoed aan folklore en tradities van de Gelderse schutterijen en schuttersgilden. Het schutterswezen Het schutterswezen is in de Middeleeuwen ontstaan met als belangrijkste taak …

Erfgoed Gelderland

Geschiedenis De coöperatie Erfgoed Gelderland is eind 2009 opgericht door het Gelders Archief en Gelders Erfgoed. Na een eerste interne verkenning en ontwikkeling zijn in de zomer van 2012 de Gelderse erfgoedorganisaties uitgenodigd om zich als lid aan te sluiten bij de coöperatie. Vele organisaties gaven hieraan gehoor en al voor 1 januari 2013 had …

Euregio Rijn – Waal

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ca. 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke …

Immaterieel Erfgoed

    Wat is immaterieel erfgoed? Cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Dit immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven. Doorgeven van generatie op generatie en van …