Terug naar Samenwerking

Immaterieel Erfgoed

    Wat is immaterieel erfgoed?

Cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Dit immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven.

Doorgeven van generatie op generatie en van persoon op persoon
Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties.

Het Vendelzwaaien in Gelderland staat op deze lijst sinds 2014

 

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/vendelzwaaiengelderland

 

Zie voor meer informatie hun website:
https://www.immaterieelerfgoed.nl/