Terug naar Federatie

Beschermheer

Sinds de jaren 70 heeft de Gelderse schuttersfederatie een beschermheer in haar gelederen.

De federatie heeft de traditie ontworpen dat de Commissaris van de Koning van Gelderland in beginsel
deze functie zal vervullen.  De beschermheer wordt op voordracht van het federatiebestuur door de algemene vergadering benoemd. Een beschermheer heeft een representatieve functie.
Hij kan zijn netwerk gebruiken ten gunste van de federatie en is betrokken bij het wel een wee van
de (leden van de) federatie. 

Tevens is de beschermheer van de federatie lid van de Gilderaad.
Dit is het hoogste advies orgaan binnen de federatie waarop ten alle tijden door het bestuur en de leden
een beroep kan worden gedaan.
Zo zal de beschermheer ook regelmatig gastheer zijn voor het overleg van de Gilderaad.
Deze raad, waarin veelal de burgemeesters van de diverse schuttersgemeenten, en mensen die hun
“sporen hebben verdiend”, in het schutterswezen, zitting hebben en waarin onder andere wordt gesproken
over de invulling en de toekomst van de Gelderse Schutterijen en Schuttersgilden.

De beschermheer is vanouds her een functie die veel schutterijen en gilden in hun midden hebben.
Het is een persoon die de tradities en gebruiken van de verenigingen waarborgt in de hedendaagse maatschappij.
Het is zeker niet alleen een functie op papier als die goed wordt uitgevoerd.

Tijdens de federatieve schuttersdag van Gelderland is het te doen gebruikelijk dat de beschermheer bij de opening de aangetreden vaandelwacht inspecteert.
Dit traditionele gebruik is een eerbetoon van de schutterijen en gilden aan de beschermheer.

In navolging van zijn voorganger, Dhr Cornielje, zal ook de huidige Commissaris van de Koning,
Dhr. Berends, de functie aanvaarden van Beschermheer van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.
Op 15 september 2019 heeft de officiële inhuldiging plaatsgevonden,
Dit gebeurde tijdens de Gelderse schuttersdag welke dat jaar in het centrum van Zevenaar, werd gehouden.

Met gekruiste sabels zal de nieuwe beschermheer, de bijbehorende keten, omgehangen krijgen waarna hij de schutters en gildeleden zal toespreken tijden de Gelderse Schuttersdag en het defilé in ontvangst zal nemen.

Bekende voormalige beschermheren waren W.J. Geertsema, J.C. Terlouw en J. Kamminga, C.G.A. Cornielje
Commissaris van de Koning van Gelderland, is sinds september 2019 de huidige beschermheer.

Dhr Berends studeerde in Groningen achtereenvolgens pedagogiek en bestuurskunde.
Hij begon bij de politie en vervulde daarna verschillende managementfuncties binnen het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP), voorloper van de politieacademie. Verder was hij actief in de lokale politiek van Zwolle; eerst als gemeenteraadslid, vervolgens als fractievoorzitter en daarna als wethouder en locoburgemeester.
Op 1 maart 2005 volgde zijn installatie als burgemeester van de gemeente Harderwijk en in maart 2011 begon Dhr Berends daar aan zijn tweede termijn.
Op 19 maart 2012 werd Dhr Berends door de gemeenteraad van Apeldoorn unaniem voorgedragen als nieuwe burgemeester van die gemeente. Hij werd daar op 24 mei geïnstalleerd. Sinds 19 december 2014 is hij tevens voorzitter van de CDA-Bestuurdersvereniging. Op 31 januari 2019 werd hij benoemd tot ereburger van Apeldoorn.

Commissaris van de Koning in Gelderland
Op 11 december 2018 werd Berends door de Provinciale Staten van Gelderland voorgedragen voor de functie van Commissaris van de Koning in die provincie als opvolger van de aftredende Clemens Cornielje. Op 21 december 2018 heeft de ministerraad besloten Dhr Berends voor te dragen voor benoeming per 6 februari 2019. Op 23 januari 2019 werd Berends beëdigd door de Koning Op 6 februari 2019 volgde zijn installatie tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten.