Terug naar Samenwerking

Nobele orde van de Papegay

Nobele orde Papegay

Geschiedenis:
Jaarlijks in november verleent de “NOBELE ORDE van de PAPEGAY” als “Orde van verdiensten”
eretekens aan gildebroeders en andere schutsbroeders welke zich door hun houding, inzet of kunnen,
lieten opmerken in het Europese traditionele schutterswezen.
Ook uw vereniging, als volwaardig erkende historische schuttersgilde of schutterij, is gemachtigd verdienstelijke leden eervol te laten opnemen in de “Ordo Nobilis Papegayi”

De “Orde van de Papegay” werd in 1975 ingesteld als Europees instituut van verdiensten
en is onafhankelijk van enige federatie, verbond of overkoepelend orgaan.

Zij heeft tot doel:
“ …… diegenen te eren en te honoreren welke door hun fysische inzet of morele steun bijdragen
tot de instandhouding en uitstraling der schutsbroederschappen, schutterijen, gilden of
gelijkaardige verenigingen of zich verdienstelijk maakten bij de culturele of sociale werking van deze verenigingen welke behoren tot het volksculturele patrimonium van Europa.
“ en zij richt zich uitsluitend tot die verenigingen die een historisch verantwoord verleden als
gilde, schutsbroederschap, schutterij of gelijkaardige vereniging kunnen aantonen welk ook het wapen dat beoefend wordt; handboog, kruisboog, of buks. Ook imkers en schermers horen hierbij.

Eretekens:
De eretekens worden enkel verleend aan personen die zich inzetten om de traditionele waarden in deze verenigingen te handhaven of te doen herleven.
De Orde betracht eveneens, al naar gelang haar mogelijkheden, deze gilden en/of schutterijen te steunen in de handhaving of uitbouw van hun patrimonium.
In verband met de hoge eer verbonden aan de koninckspapegay werd de orde genoemd
“ ORDE van de PAPEGAY “

 


Het symbool van de Orde is dan ook
:

….. op azuren achtergrond, in email, een gekroonde papegaai met gespreide vleugels, naar rechts ogend. In zijn klauwen een omgekeerde bourgondische vuurslag. De papegaai en de vuurslag zijn in brons, zilver of goud al naar gelang de waarde van het ereteken.

Voor meer vragen en uitleg over deze orde kunt u contact opnemen met
Referendaris Gelderland (NL) : Dhr. Jan Wannet, Commandeur, wannetjan@gmail.com

 

www.ordonobilis.eu