Terug naar Samenwerking

Schutters Museum

Gelders Schuttersmuseum is gevestigd in het Liemers Museum te Zevenaar en is onderdeel van Kunstwerk! Culturele voorzieningen in de Liemers. De collectie geeft een beeld van geschiedenis, achtergronden en het rijke erfgoed aan folklore en tradities van de Gelderse schutterijen en schuttersgilden.

Het schutterswezen

Het schutterswezen is in de Middeleeuwen ontstaan met als belangrijkste taak het beschutten (beschermen) van familie en eigendommen. Bewoners van een buurtschap of streek verenigden zich om zo van de nodige bescherming verzekerd te zijn. Daarnaast regelde men ook onderlinge bijstand in alle levensomstandigheden in de dorpsgemeenschap met als organisatievorm het schuttersgilde of de schutterij. Ook bij het organiseren van hulpverlening en bij feestelijkheden heeft het schuttersgilde of de schutterij steeds een belangrijke plaats ingenomen.

Gelderland kent in meer dan 65 plaatsen en dorpen deze eeuwenoude, in de negentiende eeuw veelal tijdelijk onderbroken, maar aan het einde van die eeuw weer oplevende, levendige traditie, met in totaal ongeveer 15.000 leden. Het doel is nog altijd hetzelfde: meewerken aan het behoud van de gemeenschapsbinding ter plaatse.

Gelders Schuttersmuseum

De gemeente Didam telt het grote aantal van zeven schutterijen. In 1990 richtten de zeven schutterijen officieel een eigen schuttersmuseum op. Zij deden dit om het rijke erfgoed aan folklore en tradities van die schutterijen voor het nageslacht te bewaren. In 1996 is met steun van de Gelderse Federatie van Schuttersgilden St. Hubertus dit Didams museum omgezet in het Gelders Schuttersmuseum. Het Gelders Schuttersmuseum werkt nauw samen met het Liemers Museum in Zevenaar. Een deel van de museumcollectie is jaren geleden overgenomen van dat museum. Andere voorwerpen zijn afkomstig uit tal van Gelderse gemeenten, maar natuurlijk vooral uit Didam. De collectie omvat allerlei gildeattributen, zoals sjerpen, uniformen, vaandels en vendels, schutterszilver, penningen en medailles. Voorts geweren, kruisbogen, muziekinstrumenten, koningsgilden en koningsbekers, foto’s en documentatiemateriaal. De collectie foto’s geeft een beeld van het schuttersleven van vroeger en nu. Aan de hand van prenten krijgen bezoekers een indruk van de kunst van het zwendelzwaaien.

Schatkamer van de Liemers

https://www.youtube.com/watch?v=qG2lmYlcgCo

https://www.youtube.com/watch?v=Ab2S2POnt7o

 

Gelders Schuttersmuseum | CollectieGelderland

 
 
ADRESGEGEVENS

Gelders Schuttersmuseum
Kerkstraat 16
6901 AB Zevenaar
Website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schuttersmuseum / Liemersmuseum heeft een nieuw bezoek- en post adres:
Kunstwerk! Liemers Museum
Turmac Cultuurfabriek
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar