Terug naar Federatie

Reglementen

Reglementen

Veel van de activiteiten binnen de federatie worden geregeld via reglementen. Deze reglementen zijn door de Algemene Ledenvergadering van de Federatie goedgekeurd. Op deze website worden alle geldende reglementen gepubliceerd.

De laatste wijzigingen van de Algemene Ledenvergadering 23 maart 2023 zijn in de reglementen verwerkt.

 

 

Instructiefilm vendelen

De voorbeelden van de Gelderse vendelslagen. Dit zijn de vendelslagen, waarvan enkele, voor verschillende klassen, verplicht zijn tijdens de uitvoering in wedstrijdverband bij de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.