Terug naar Doel/Activiteiten

Activiteiten

Activiteiten

De doelstellingen van de Federatie worden onder andere verwezenlijkt door het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Het begeleiden van de bij de federatie aangesloten verenigingen.
 • Het bevorderen van de onderlinge band tussen de kringen en de leden van die kringen.
 • Het leggen van contacten en samenwerken met de geestelijke en wereldlijke overheid.
 • Het mede organiseren van jaarlijks terugkerende schuttersconcoursen.
 • Het mede organiseren van andere evenementen.
 • Het organiseren van lustrumdagen onder de naam "Landjuweel van Gelderland".
 • Het bevorderen van de studie van alles wat op het schutters- en gildewezen betrekking heeft.
 • Het onderhouden van contacten en samenwerken met andere provinciale federaties.
 • Het verstevigen en uitbreiden van het schutterswezen ook in internationaal verband.
 • Te streven naar de inrichting van een federatief centrum.
 • Te streven naar de uitgave van een federatief contactorgaan.