Terug naar Samenwerking

Ridderorde van de Heilige St. Sebastianus

Algemene gegevens

In 1985 werd de Ridderorde van de Heilige St. Sebastianus in Europa in Eupen (B), bij gelegenheid van het daar plaatsvindend Europees Schutterstreffen, opgericht.

Stichter van deze Orde was de EUROPESE GEMEENSCHAP VAN HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN – EGS.  Als Grootmeester trad aan Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid, Aartshertog Dr. Otto von Habsburg.  De Orde werd statutair verbonden aan het Huis Habsburg, dat in elk geval de Grootmeester aanwijst.
Zo werd als opvolger van Dr. Otto von Habsburg op 31 augustus 2008 in de Kaiserdom in Aken zijn zoon Karl von Habsburg als nieuwe Grootmeester beëdigd.

De inhoud van de ridderorde:
PRO DEO PRO EUROPAE CHRISTIANAE UNITATE PRO VITA
Opkomen voor God, want geloof is een van de grote uitdagingen van onze tijd. De ridderorde van St. Sebastian in Europa wil deze uitdaging aangaan. Vanuit de eeuwenoude traditie van fotograferen in Europa, kan ridderschap verwijzen naar een groot aantal belangrijke elementen van het christendom en kan het ook haar leden motiveren om christelijke deugden hoog te houden en verder te ontwikkelen. Het behoud van de grote christelijke waarden in de 10 geboden is een focus van het werk van ridderschap. De belangrijkste taak van ridderschap is het behouden, versterken en vormgeven van het christelijke element van het schietsysteem.

Het streven naar een verenigd, christelijk Europa in een samenleving die zich steeds meer van het geloof afkeert, is een belangrijke taak van ridderschap. Christelijk Europa moet zijn christelijke waarden en structuren behouden die al meer dan 2000 jaar geleefd en ontwikkeld zijn. Het is belangrijk om het christelijk geloof overtuigend in het openbaar te belichamen. Daarnaast hebben andere religieuze gemeenschappen een eigen plek in de samenleving. Dit dicteert christelijke tolerantie.

Opkomen voor het leven is een ander belangrijk onderdeel van de wetten van ridderschap. Het leven wordt door God gezocht. Overal waar het leven wordt bedreigd, moet het gebruik van ridders beginnen. Of het nu door misdaden is, door wetten of door de acties van individuen. Hier is burgerlijke moed nodig. Het mag niet zo zijn dat het leven door mensen ter beschikking wordt gesteld. Daarom zal de ridderschap bescherming bieden aan degenen die bescherming nodig hebben en waar ze ook zijn, ingrijpen en hun mening vragen, luid of duidelijk gevraagd, overal waar het menselijk leven wordt bedreigd.

De ridderregel is ook gebaseerd op deze principes en is bindend voor alle leden van de ridderschap. De persoonlijke betrokkenheid van het individuele lid op alle gebieden van de samenleving wordt meestal van de ridderschap geëist. Evenzo wordt het oecumenische idee en de tolerantie van het geloof evenals de onberispelijke manier van leven van de individuele leden geëist.

De toelating tot de ridderorde van St. Sebastian in Europa of de promotie of opwaardering van een lid van de ridderorde vindt plaats in het plechtige liturgische kader van een dienst. Het raamwerk wordt in ieder geval gevormd door een viering van de eucharistie, waaraan, indien mogelijk, alle leden van de ridderschap deelnemen. Voor dit doel vraagt ​​de belangrijkste celebrant de twee hoogste aanwezige vertegenwoordigers van de ridderorde (meestal de grootmeester en de prior) en de kanselier om de toelating tot de ridderorde uit te voeren

Zie voor meer informatie hun website:
http://www.e-g-s.eu/

 

Leden Heilige St. Sebastianus Orde

Wie is lid van de St. Sebastianus Orde van de Federatie