Terug naar Commissies

Schietcommissie

De schietcommissie heeft als taak het ondersteunen van de federatie en haar geledingen in haar doelstellingen zoals omschreven in de statuten van de federatie. De schietcommissie oefent deze taak in belangrijke mate uit door het beoordelen van schietwedstrijden op concoursen, kringdagen en andere evenementen georganiseerd door de federatie en/of haar leden en op verzoek, zo mogelijk, voor derden.

Taken

De taken van de schietcommissie zijn onder meer:

 • Het jureren van schietwedstrijden en onderdelen ervan en het verzorgen van de wedstrijdleiding.
 • Het waarborgen van de veiligheidseisen
 • Het waarborgen van milieueisen
 • Het bepalen van de wedstrijduitslagen
 • Het doen van voorstellen tot reglementering van wedstrijden
  (gevraagd en ongevraagd)
 • Het aangeven van de randvoorwaarden voor een goede organisatie en verloop van de wedstrijden
 • Het doen van voorstellen tot wijziging van de reglementering van de wedstrijden
  (gevraagd en ongevraagd)
 • Het doen van voorstellen tot bepalen van de normen en waarderingen van de wedstrijden en wedstrijdonderdelen
 • Het doen van voorstellen tot wijziging van normen en waarderingen
 • Het verzorgen van het administreren van de wedstrijduitslagen, klassenindeling, promoties en degradaties en overige administratie, nodig voor het goed uitoefenen van haar taak
 • Het beheren van de schietattributen die in gebruik zijn bij de federatie
 • Opleiding van schietcommissieleden
 • Voorlichting en instructie aan de leden van de federatie
 • Het begeleiden van evenementen

De gang van zaken rond de Schietcommissie is vastgelegd in het Reglement van de Schietcommissie.

Leden van de Schietcommissie:

Geen inzendingen komen overeen met je verzoek.