Terug naar Samenwerking

Erfgoed Gelderland

Geschiedenis

De coöperatie Erfgoed Gelderland is eind 2009 opgericht door het Gelders Archief en Gelders Erfgoed.
Na een eerste interne verkenning en ontwikkeling zijn in de zomer van 2012 de Gelderse erfgoedorganisaties uitgenodigd om zich als lid aan te sluiten bij de coöperatie. Vele organisaties gaven hieraan gehoor en al voor 1 januari 2013 had de coöperatie ruim 75 leden.
Er bestaat een sterke verbondenheid van de twee oprichters met het Gelderse erfgoedveld.
In 1957 werd de voorloper van Gelders Erfgoed- het huidige Erfgoed Gelderland- opgericht door ruim dertig erfgoedorganisaties die graag beter wilden samenwerken. Zij werkten onder voorzitterschap van
de heer A. P. van Schilfgaarde, toenmalig Rijksarchivaris van Gelderland.

Per 1 januari 2016 zijn Gelders Erfgoed en Erfgoed Gelderland verder gegaan onder de naam
Erfgoed Gelderland. Juridisch wordt een onderscheid gemaakt tussen stichting Erfgoed Gelderland en coöperatie Erfgoed Gelderland.
De Stichting Erfgoed Gelderland is het bureau in Arnhem met een opdracht vanuit de provincie Gelderland om het Gelderse erfgoedveld te ondersteunen.
De coöperatie Erfgoed Gelderland staat voor samenwerking tussen de erfgoedorganisaties in Gelderland.

Begin 2020 staat de teller van het aantal leden op circa 215.

Doelstellingen
In een coöperatie werken de leden met elkaar samen in onderling vertrouwen, solidariteit en ondernemerschap. De leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland hebben met elkaar gemeen dat zij zich bezig houden met beheer, behoud en/of presentatie van het Gelderse culturele erfgoed.
De coöperatiedoelen zijn:
1. Onderlinge samenwerking
2. Promotie van het erfgoed van Gelderland in z’n totaliteit
3. De belangen behartigen van de leden
4. Uitwisseling van kennis
5. De bedrijfsvoering van de leden versterken

Samen verleden toekomst geven. Alleen is maar alleen, kennis krijgt meer waarde als het gedeeld wordt. Erfgoed Gelderland verbindt mensen en organisaties en werkt samen met verschillende partners.
Wij organiseren netwerkbijeenkomsten en initiëren en begeleiden grote en kleine projecten. Op die manier kunnen wij samen het erfgoed laten stralen. Ons netwerk is groot en gebaseerd op onderling vertrouwen en de overtuiging dat samenwerken altijd meerwaarde heeft, in welke vorm dan ook.

Zie voor meer informatie hun website:
https://erfgoedgelderland.nl/