Terug naar Doel/Activiteiten

Doelstellingen

Doelstellingen

De Federatie kent de volgende doelstellingen:

  • Schuttersgilden en schutterijen in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen; meer in het bijzonder schuttersgilden en schutterijen, aangesloten bij de federatie.
  • De geest en de tradities van de bij de federatie aangesloten kringen en verenigingen in hun volle omvang te bestendigen en het gilde- en schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke geest.
  • In het belang van schuttersgilden en schutterijen (van de federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad.
  • De gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

Het devies van de Federatie luidt: Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid.