Commissies

Commissies

Inleiding

Binnen de federatie is een aantal commissies belast met de uitvoering rond federatieve evenementen, concoursen en wedstrijden.

College van Juryleden

Het college van Juryleden is o.a. belast met het beoordelen van wedstrijden van de federatie en haar leden en soms van derden. Uitzondering hierop vormen de schietwedstrijden.

Schietcommissie

De belangrijkste taak van de Schietcommissie is het beoordelen van schietwedstrijden van de federatie en haar leden en soms van derden.

College van Juryleden

Het college van juryleden heeft als taak het ondersteunen van de federatie en haar geledingen in haar doelstellingen zoals omschreven in de statuten van de federatie. Het college van juryleden oefent deze taak in belangrijke mate uit door het beoordelen van wedstrijden op concoursen, kringdagen en andere evenementen georganiseerd door de federatie en/of haar leden …

Schietcommissie

De schietcommissie heeft als taak het ondersteunen van de federatie en haar geledingen in haar doelstellingen zoals omschreven in de statuten van de federatie. De schietcommissie oefent deze taak in belangrijke mate uit door het beoordelen van schietwedstrijden op concoursen, kringdagen en andere evenementen georganiseerd door de federatie en/of haar leden en op verzoek, zo …

Kring Commandanten

De Federatie bestaat uit 4 regionale Kringen. Tevens heeft elke Kring zijn eigen Kringcommandant. Zij begeleiden de Kringconcoursen Tijdens dit evenement is de Kringcommandant de dag commandant. Zij begeleiden De Start van de mars wedstrijden. Het Defilé. De Vendelwedstrijden. De Prijsuitreikingen.