Gelderse Federatie St. Hubertus
Commissies

Commissies

Inleiding

Binnen de federatie is een aantal commissies belast met de uitvoering rond federatieve evenementen, concoursen en wedstrijden.

College van Juryleden

Het college van Juryleden is o.a. belast met het beoordelen van wedstrijden van de federatie en haar leden en soms van derden. Uitzondering hierop vormen de schietwedstrijden.

Schietcommissie

De belangrijkste taak van de Schietcommissie is het beoordelen van schietwedstrijden van de federatie en haar leden en soms van derden.