Gelderse Federatie St. Hubertus
Federatie > Beschermheer

De beschermheer van de Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus

Clemens CornieljeSinds de jaren 70 heeft de Gelderse schuttersfederatie en beschermheer in haar gelederen.
De federatie heeft de traditie ontworpen dat de Commissaris van de Koning van Gelderland in beginsel deze functie zal vervullen. De beschermheer wordt op voordracht van het federatiebestuur door de algemene vergadering benoemd. Een beschermheer heeft een representatieve functie. Hij kan zijn netwerk gebruiken ten gunste van de federatie en is betrokken bij het wel een wee van de (leden van de) federatie.
Tevens is de beschermheer van de federatie lid van de Gilderaad.
Dit is het hoogste advies orgaan binnen de federatie waarop ten alle tijden door het bestuur en de leden een beroep kan worden gedaan.

Tijdens de federatieve schuttersdag van Gelderland is het te doen gebruikelijk dat de beschermheer bij de opening de aangetreden vaandelwacht inspecteert.
Dit traditionele gebruik is een eerbetoon van de schutterijen en gilden aan de beschermheer.

Bekende voormalige beschermheren waren W.J. Geertsema, J.C. Terlouw en J. Kamminga.
Commissaris van de Koning van Gelderland, C.G.A. (Clemence) Cornielje is sinds september 2008 de huidige beschermheer.
Cornielje is de zoon van de burgemeester van de voormalige gemeente Angerlo. Hij doorliep de middelbare school in Zevenaar en volgde vervolgens
de lerarenopleiding biologie en wiskunde in Nijmegen. Van 1981 tot 1983 werkte hij als leraar.
installatie_beschermheerHij was reeds jong politiek actief gezien zijn lidmaatschap van de JOVD. Na 1983 werd hij medewerker van de VVD-fractie in de
Tweede Kamer. Van 1988 tot 1989 was hij politiek adviseur van toenmalig vicepremier Rudolf de Korte.
Daarna, tot zijn eigen verkiezing als lid van de Tweede Kamer in 1994, was hij hoofd voorlichting van de VVD-fractie.
Cornielje werd in 2005 benoemd tot Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Tijdens de federatieve schuttersdag te Megchelen op 7 september 2008 werd Cornielje geïnstalleerd voor het oog van ruim duizend schutters.