Bericht van de Voorzitter

Publicatie 17 oktober

Sint Damianus

Sint Damianus (†303)

Feestdag: 26 september

Schutspatroon van artsen, chirurgen en tandartsen, apothekers en drogisten

We mogen deze heilige niet verwarren met de bekende Vlaamse volksheld pater Damiaan die pas in de 19e eeuw leefde. In zijn zorg voor de melaatsen op het eiland Molokai bij Hawaï heeft hij echter zijn naam wel waargemaakt. Damianus was namelijk arts. Samen met zijn tweelingbroer Cosmas runde hij een gratis dokterspraktijk in Klein Azië, in het westen van het huidige Turkije. Door deze belangeloze hulp aan zieken en armen gaven zij blijk van hun christelijk geloof. Dat had natuurlijk aantrekkingskracht werd gezien als ondermijning van het staatsgezag door de romeinse overheid. Omdat de broers weigerden de romeinse afgoden te vereren stierven zij de marteldood. Dat bleek echter nog niet zo eenvoudig. Toen men hen in zee gooide, omhangen met zware kettingen, schoot en engel hen te hulp. In het vuur geworpen deerde de vlammen hen niet. Stenen en pijlen raakten hen niet maar gingen ‘retour afzender’. Uiteindelijk werden zij onthoofd.

Belangeloos goed doen en zó getuigen van de liefde van God voor iedere mens, zonder onderscheid. Dat deed Damianus. Deze goedheid en liefde is niet zomaar kapot te krijgen.

Bielemantreffen 10 oktober afgelast

Beste Bielemannen

Helaas heeft de organiserende vereniging, commissie  ‘Ulft 275 jaar schutterijen Ulft  2020’
na diverse overleggen toch besloten dat zij het niet verantwoordelijk vinden om
het Bielemantreffen van 10 oktober a.s.  door te laten gaan.

Helaas vervalt dus ook ons laatste evenement van dit corona-jaar.

 

 

 

Nieuwe toevoegingen aan de website

De patroonheiligen van en in onze schuttersfederatie van Gelderland.

Er zijn veel schutterijen en gilden die de naam dragen van een kerkelijke heilige.
Dit komt veelal door het feit, dat tijdens de oprichtingsjaren, de pastores in de diverse dorpen,
een grote invloed hadden, op het verenigingsleven in het dorp.

Een schutterij of gilde kon wel worden opgericht maar kreeg automatisch, bij opdracht van de pastoor,
de naam van een patroonheilige die vaak in de parochie werd aanbeden.
Het eerste bestuur verdiepte zich in de gebruiken van deze heilige en zo werd dan meestal ook de
patroon dag vastgesteld.
Elke vereniging heeft wel een datum in het jaar, waarop het jaarfeest wordt gevierd, wat dan samen valt
met de kerkelijke datum van de heilige, en dus verbonden aan de schutterij of gilde van het dorp.

De naamgeving van de ouderen gilden uit Gelderland is een apart verhaal.
Reeds in de 15e eeuw werden schutsgilden vernoemt naar een heilige.
Ook daar zullen we aandacht aan besteden in dit onderwerp.

Wij van; De Gelderse Schuttersfederatie, St. Hubertus, bijten de spits af met het verhaal
van deze heilige van de jacht.
Vele verenigingen, niet alleen schutterijen en gilden, maar ook b.v. jachtverenigingen
dragen de naam van St. Hubertus.

Ondersteunt door onze vicaris Hans Pauw, van het bisdom Utrecht, starten wij een serie,
met de namen van al die schutpatronen die er zijn in Gelderland.

De verhalen zullen op deze website ook blijven staan als naslagwerk voor eenieder.

Mocht u aanvullingen of opmerkingen hebben over hetgeen wij plaatsen, dan kunt u ten
alle tijden contact met ons opnemen, en zodoende proberen we er een levend hoofdstuk
van te maken wat eigenlijk al heel oud is.

Met vriendelijke schuttersgroet,
Wim Sanders

—————————————————————————————————————————————

Er hebben wat veranderingen plaats gevonden op de website
Er zijn nieuwe hoofstukken bijgeplaatst.
* 75 jaar GSF
* Patroonheiligen
* Onder Archief is Archief Federatie geplaatst
* Verenigingsnieuws is verplaatst onder verenigingen.

De komende periode gaan we die diverse pagina’s vullen.
Heeft u op of aanmerkingen of info wat we zouden kunnen plaatsen
dan kunt u die mailen naar de vice voorzitter Brenda Smit
webmaster@schuttersnet.nl

 

Sint Hubertus

Sint Hubertus   († 727)

Feestdag: 3 november

Schutspatroon van de jagers, één van de heilige bisschoppen van Maastricht.

Hubertus was een rijke edelman en levensgenieter.  Hij genoot bijvoorbeeld erg van de jacht. 
Maar er kwam een grote omwenteling in zijn leven. Waardoor?
Er wordt gezegd dat het kwam door het overlijden van zijn vrouw in het kraambed. 
Toen ging ‘Huub’ anders tegen het leven aankijken. 

Maar er is ook het oude verhaal dat deze jager zelfs op Goede Vrijdag
zijn jachtlust niet kon bedwingen.
Hij kreeg een bijzonder groot hert in het oog.  Toen hij aanlegde om te schieten
draaide het dier zich naar hem toe en in het gewei zag jager Huub een stralend kruis dat hem
op de knieën dwong.
Er was ook een stem die sprak: “Hubertus, waarom verdoe jij je tijd met dit soort bezigheden?
Van nu af zul je niet meer dieren vangen, maar mensen.”  
Toen Hubertus vroeg wat hij moest doen stuurde de stem hem naar Lambertus,
de bisschop van Maastricht.  Uiteindelijk werd Hubertus, de opvolger van Lambertus.  
Al verplaatste Hubertus zijn bisschopszetel naar Luik.

Het verhaal van Sint Hubertus is een echt roepingsverhaal zoals je het ook in de bijbel tegenkomt.
In iedere tijd vraagt God aan mensen om na te denken over wat er echt toe doet in het leven
en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.