Category: Nieuws van het Bestuur

Kunstwerk! Liemers Museum

De Liemers heeft recht op haar eigen oorlogsverhaal, die voor altijd bewaard moet blijven in het Liemers Museum. Het inrichten van het Liemers Museum op de nieuwe locatie in de Turmac Cultuurfabriek kost enorm veel geld en er is geen budget meer voor de presentatie over de Tweede Wereldoorlog. Daarom zijn we gestart met een …

Continue reading

Nog even volhouden

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen, Gildebroeders en zusters uit Gelderland, Bij het schrijven van dit woordje, hoop ik op de eerste plaats dat het u allen goed gaat en dat u allen gezond bent. Ondanks dat de schuttersevenementen nog steeds op een laag pitje staan in alle provincies en ook in de Europese gemeenschap, gloort er …

Continue reading

Videoboodschap van de beschermheer.

Commissaris van de Koning uit Gelderland, dhr. Berends 

Voorjaarsledenvergadering 29-04-2021

Het bestuur wil jullie allen bedanken voor jullie aanwezigheid op de digitale ledenvoorjaarsvergadering. Wij hopen jullie allen gauw weer te ontmoeten.

Fijne Paasdagen

Schuttersvriendinnen en vrienden, Gildezusters en Broeders, en allen die het schutters en gilde leven in, en buiten, Gelderland een warm hart toedragen, Fijne Paasdagen…. Dat wens ik U allen van harte toe in deze aparte tijd van ons leven. De tijd dat alles even niet meer zo vanzelfsprekend is in je dagelijkse leven. Omdat we …

Continue reading