Category: Nieuws van het Bestuur

Bericht van de Voorzitter

Bielemantreffen 10 oktober afgelast

Beste Bielemannen Helaas heeft de organiserende vereniging, commissie  ‘Ulft 275 jaar schutterijen Ulft  2020’ na diverse overleggen toch besloten dat zij het niet verantwoordelijk vinden om het Bielemantreffen van 10 oktober a.s.  door te laten gaan. Helaas vervalt dus ook ons laatste evenement van dit corona-jaar.      

Nieuwe toevoegingen aan de website

De patroonheiligen van en in onze schuttersfederatie van Gelderland. Er zijn veel schutterijen en gilden die de naam dragen van een kerkelijke heilige. Dit komt veelal door het feit, dat tijdens de oprichtingsjaren, de pastores in de diverse dorpen, een grote invloed hadden, op het verenigingsleven in het dorp. Een schutterij of gilde kon wel …

Continue reading

Publicatie 7 augustus

Bericht van Europakoning Leo Niessen