Indoor Vendelzwaaien gaat helaas niet door… in maart…

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen
Gildebroeders en zusters,

Na onze oproep van 7 februari jl., waarin wij vroegen naar een organisator voor het indoor vendelzwaaien voor dit voorjaar,
kunnen wij jullie mededelen dat er helaas geen vereniging is die zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

We hebben als bestuur wel veel reacties gekregen, hoe jammer dit is, maar niet direct een aanmelding voor organisatie.

Samen met Schuttersgilde St. Martinus Gaanderen hebben we nog gezocht naar oplossingen,
maar helaas hebben we deze niet gevonden, om op korte termijn het indoor-vendelzwaaien te kunnen organiseren.

Als bestuur blijven wij zoeken naar mogelijkheden om in dit jubileumjaar van de federatie, toch een indoor-vendelwedstrijd te organiseren.

Mocht dat zo zijn, dan zullen we jullie daarvan in kennis stellen.

Hopelijk zien wij de vele vendeliers die Gelderland rijk is op een later tijdstip in actie op een van de federatieve schuttersconcoursen.

Gelieve dit binnen uw vereniging/commissies duidelijk kenbaar maken.

Met vriendelijke schuttersgroeten,
Namens het bestuur,

Wim Sanders
Voorzitter
Gelderse Schuttersfederatie, St. Hubertus