Najaarsledenvergadering 26-11-2020

Schuttersvrienden en vriendinnen, gildebroeders en zusters,

Afgelopen donderdag hebben we een aparte ledenvergadering gehouden.

Deze vergadering is hieronder terug te zien op YouTube.

Nogmaals dank aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt en die aanwezig waren “in” deze vergadering.

met vriendelijke Schutters en Gilde groet,

Voorzitter
Wim Sanders