Sint Andreas

Sint Andreas († eerste eeuw)

Feestdag 30 november

Schutspatroon van o.a. Rusland, Schotland, Spanje, Griekenland, Sicilië  en van de vissers, de vishandelaars, de zangers, de spinsters,
de zeilers en de metselaars. Hij wordt aangeroepen tegen jicht, nekstijfheid, krampen en dysenterie, voor huwelijksgeluk en kinderzegen.

Andreas was visser op het meer van Galilea, net als zijn broer Simon Petrus, en werd leerling van Johannes de Doper.   

Zo zou hij getuige zijn geweest van de doop van Jezus in de Jordaan.
Daarna zou hij enige tijd bij Jezus gebleven zijn, tot hij zijn broer met Jezus in contact bracht.
Daarom noemt men hem wel de eerst-geroepene van de twaalf,
al kwam de uiteindelijke roeping pas later toen Jezus hen toeriep
dat Hij hen vissers van mensen zou maken (Matteüs 4,19).

Na Jezus’ Hemelvaart predikte hij van de Zwarte Zee tot in Kiev.
Daarna zou hij in Patras, Griekenland, aan een X-vormig kruis ter dood zijn gebracht omdat hij zich niet waardig achtte te sterven aan eenzelfde kruis als zijn Heer.
De patriarch van Constantinopel wordt beschouwd als de opvolger van Andreas,
zoals de bisschop van Rome, de paus, de opvolger is van Petrus.
De patriarch van Constantinopel geldt als de belangrijkste bisschop in de wereldwijde
gemeenschap van Orthodoxe Kerken.  In deze kerken zie je onderaan het kruis vaak een kleine dwarslat die aan het kruis van Andreas herinnert.

Visser van mensen wilde Andreas zijn. Mensen redden uit zeeën van ellende en dood om hen te brengen bij de Heer van het Leven.
In de navolging van Jezus mag ieder zijn roeping, zijn opdracht ontdekken.