Rapport Levend erfgoed.

Hierbij bieden we jullie aan het rapport: Levend erfgoed.

Het is een uitgebreide samenvatting van een reeks gesprekken welke hebben plaatsgevonden in 2023 voornamelijk in Den Haag.
Als Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus hebben wij ons kleine steentje in het nationale en internationale vraagstuk bijgedragen door actief aanwezig te zijn geweest bij de gesprekken en onze ziens en denkwijze uitgesproken, wat het voor ons als organisatie inhoudt om Immaterieel Erfgoed uit te dragen in onze gemeenschappen en tegen welke problemen wij oplopen bij de organisatie en de uitvoering daarvan.

Soms voelde het als een klein steentje dat we in het water gooide en waarvan de kringen al snel verdwenen, maar als we niet meedenken en meespreken hebben we ook geen recht van medezeggenschap.

We hopen dat er met dit rapport op nationaal en internationaal gebied weer anders gekeken gaat worden, door aangesprokenen, naar het rijke en mooie culturele erfgoed dat Nederland bezit.

Voor eventuele vragen ben ik als voorzitter hiervoor bereikbaar.

Rapport Leven Erfgoed-Een toekomstgerichte evaluatie van het immaterieel erfgoedbeleid