Kermis borrel EMM Kekerdom

Dit kermis gaat niet door maar toch gaat EMM een activiteit doen.
Op kermiszaterdag 29 augustus organiseert EMM een kermisborrel met een groot warm en koud buffet voor de leden. Nadat bleek dat een normale kermis niet mogelijk was heeft het bestuur in overleg met de gemeente gekeken wat er wel kon. De maatregelen werden iets versoepeld en toen is men tot dit resultaat gekomen. Maximaal 200 personen mogen deelnemen op deze dag.

Vanaf  15.00u tot 21.00u wordt het haonehart omgetoverd tot een groot terras en kunnen de deelnemers op gepaste afstand toch een kermisborrel nuttigen. Op deze middag zullen tevens enkele jubilarissen worden gehuldigd en wordt de pastoor geïnstalleerd tot geestelijk adviseur.
Ook zal de nieuwe rubriek ; lang geleden, nooit vergeten worden geïntroduceerd. Hierbij worden koningsparen die 60 en 50 jaar geleden koningspaar waren in het zonnetje gezet. Voor de kinderen is er speelruimte en een snoephoekje. 
 
Bestuur EMM Kekerdom