Inzending Kringdag Rijk van Nijmegen/de Betuwe

Verenigingsnummer1012
Naam verenigingDe Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen
Komt u alleen met een delegatie voor het koningschietenNee
Muziekkorps tijdens mars en defiléJa
Doet er naast het hoofdkorps er nog een 2e korps mee?0
Deelname jeugdkoningschietenJa
Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden?Nee
Korpsvendelen klassiek seniorenJa
Korpsvendelen klassiek juniorenJa
Korpsvendelen klassiek aspirantenNee
Korpsvendelen acrobatisch seniorenJa
Korpsvendelen acrobatisch juniorenNee
Korpsvendelen acrobatisch aspirantenNee
Aantal senioren individueel acrobatisch vendelen3
Aantal junioren individueel acrobatisch vendelen2
Aantal opgegeven namen senioren ind. acrob. vendelen2
Aantal opgegeven namen junioren ind. acrob. vendelen2
Deelname hoofdkorpsNee
Deelname 2e korpsNee
Deelname marketentstersNee
Aantal bielemannen senioren2
Aantal bielemannen junioren1
Aantal opgegeven namen bielemannen senioren2
Aantal opgegeven namen bielemannen junioren1
LuchtgeweerJa
(LG) Berekend aantal opgegeven luchtgeweer schutters6
LuchtpistoolJa
(LP) Berekend aantal opgegeven luchtpistool schutters6
(HB) Berekend aantal opgegeven handboog schutters0
KruisboogJa
(KB) Berekend aantal opgegeven kruisboog schutters5
Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar.Ja
Aantal korpsen luchtgeweer jeugd2
(LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer2
Totaal aantal deelnemers45
Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar)6
Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuksJa
Komen er paarden en/of koetsen meeNee
Basiskosten deelname70,00 €
Kosten senioren korpsvendelen klassiek10,00 €
Kosten junioren korpsvendelen klassiek10,00 €
Kosten senioren korpsvendelen acrobatisch10,00 €
Kosten individueel acrobatisch vendelen senioren15,00 €
Kosten individueel acrobatisch vendelen junioren10,00 €
Kosten bielemanwedstrijd37,50 €
Kosten luchtgeweer per korps5,00 €
Kosten luchtpistool per korps5,00 €
Kosten kruisboog per korps5,00 €
Kosten luchtgeweer jeugd totaal10,00 €
Totaal kosten (prijzen onder voorbehoud)187,50 €
Inzending-ID1781