Fijne Paasdagen

Schuttersvriendinnen en vrienden, Gildezusters en Broeders,
en allen die het schutters en gilde leven in, en buiten, Gelderland een warm hart toedragen,

Fijne Paasdagen….

Dat wens ik U allen van harte toe in deze aparte tijd van ons leven. De tijd dat alles even niet
meer zo vanzelfsprekend is in je dagelijkse leven.
Omdat we nog steeds rekening moeten houden met elkaar en omdat we nog steeds op afstand van elkaar moeten blijven.
En dat is juist datgene wat wij schutters en gildeleden niet gewend zijn.

Wij zijn gewend om elkaar te (schutters) treffen, op de juiste wijze van het woord.
Wij zijn gewend om elkaar te ontmoeten in grote getalen en het liefst van noord naar zuid en dwars door de provincie!
En dat kan nog steeds niet. Zeker nu ook de besmettingen weer oplopen in de diverse regio’s.

Maar toch zijn er mogelijkheden om contact te houden met elkaar. Ik blijf het uitdragen dat een telefoontje,
een whatsappje, of een videogesprekje wonderen kunnen verrichten.
Even luisteren naar elkaar… hoe gaat het met jou/met jullie, …. hoe gaat het op het werk, …
hoe gaat het met je gezin, je familie, … hoe denk je dat we straks het normale en het schutters en
gildeleven weer kunnen oppakken…? Praatstof tijdens de komende paasdagen…

Want in deze tijd van Pasen, staan we weer even stil bij onszelf, zien we de Passion op tv,
luisteren we naar de verhalen rondom de kruisiging van Jezus Christus, en ervaren we des te meer hoe broos ons leven
eigenlijk kan zijn als er geen vriendschap en liefde is, en als we niet voor elkaar klaar staan en zelfs als we elkaar loslaten.
Dat moeten we dus niet doen, en daarom vraag ik jullie als dragers van de tradities van
het Gilde en Schuttersleven; Laat elkaar niet los!
Houdt vast aan de schuttersvriendschappen, …. niet alleen met een biertje in je hand maar echt vanuit jezelf.
Denk eens na waarom je bij die Schutterij of bij dat Gilde bent gegaan…. Ook nu… juist nu!

Zoals jullie allemaal weten hebben we besloten om geen federatieve schuttersevenementen te organiseren dit jaar.
Maar dat wil niet zeggen dat er niets kan of mag gaan plaatsvinden, maar de cijfers en de regels zullen dat bepalen.
Ik spreek de wens en het verlangen uit, dat we elkaar in de tweede helft van dit jaar weer wat meer mogen en kunnen ontmoeten.
Eerst lokaal, dan regionaal en als laatste provinciaal.

Lieve mensen, lieve schuttersvrienden en vriendinnen, gildebroeders en zusters,
als Gelderse schuttersfederatie missen we jullie allemaal, maar er komen betere tijden aan,
daar zien we met z’n allen naar uit… en als die komen… dan komen ze ook goed.
Want volgend jaar, 2022, wordt een bijzonder jaar. Niet alleen de federatie viert dan haar 75-jarige bestaan,
maar ook diverse kringen en verenigingen hebben een jubileum voor de boeg.
Zoveel zelfs dat we hebben besloten om met elkaar een afgestemde agenda op te stellen voor dat jaar.
Er zit dus nog heel veel in het vat….  En dat laten we niet verzuren…

Blijf gezond, pas goed op, en wees verstandig met wat je doet.

Nogmaals, Fijne Paasdagen!

Gelderse Schuttersfederatie
St. Hubertus

Voorzitter Wim Sanders.