Voorjaarsledenvergadering 29-04-2021

Het bestuur wil jullie allen bedanken voor jullie aanwezigheid op de digitale ledenvoorjaarsvergadering.

Wij hopen jullie allen gauw weer te ontmoeten.