GKVI (Indoorvendelzwaaien) VERVALT.

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen,
Gildebroeders en zusters,

Helaas moeten ook wij als organisatie de richtlijnen en veiligheid nemen die gegeven worden aangaande het Corona Virus. Als bestuur volgen wij de berichtgeving op de voet en moeten daardoor een aantal evenementen/bijeenkomsten laten vervallen.

Het federatiebestuur, heeft samen met de organiserende vereniging Wilhelmina Didam, dan ook besloten dat het GKVI (Indoorvendelzwaaien) helaas VERVALT.
Wij volgen hiermee de richtlijnen van de overheid.
Gezien de huidige onzekerheid wordt er nog geen besluit genomen over een eventueel alternatief.

Daarnaast zullen ook alle interne vergaderingen worden afgelast tot ten minste 4 april as.
Dit betreft:
– Commissievergadering, 18 maart
– Jubileumboek, 19 maart
– Vendel-adviesgroep, 1 april
– Overleg met de Kringbesturen, 2 april
– Ledenvergadering van de Schietcommissie, 4 april

Zodra wij meer gegevens hebben omtrent de evenementen in de nabije toekomst zullen wij
die zo snel mogelijk met u allen delen.
#blijfgezond

Voorzitter Wim Sanders
Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.