Schuttersgroet van de voorzitter Wim Sanders

Gelukkig nieuwjaar!!….

….Dat hebben we allemaal vele malen gehoord rondom de
jaarwisseling en de feestdagen daarvoor.

De vaste gelukwensen komen elk jaar steevast ook voorbij op facebook,

instagram, twitter en alle andere sociale media…
En ook dat doen we ook met volle overtuiging naar elkaar toe….
We wensen immers iedereen een goed nieuwjaar toe in 2020.

En des temeer geldt dat ook voor de schutterswereld van Gelderland.
Want ook in “onze” wereld van Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid
zijn er velen die een hechte band met elkaar hebben gesloten…
Niet alleen binnen Gelderland maar ook ver daarbuiten.
En dat is mooi om te zien en te ervaren…

Tweeduizendtwintig wordt weer een fantastisch jaar om lid te zijn
van een
schutterij of gilde in Gelderland.
Vele vaste evenementen staan ons weer
te wachten in
alle windstreken van de provincie.

Vele schutterijen en gilden zijn al geruime tijd bezig met de
voorbereiding van deze evenementen…
en de deelname daaraan laat een gelijkenis zien met de afgelopen
jaren en dat doet mij als voorzitter goed om te zien dat
we de federatie
en de kringen trouw blijven… ook in 2020.

Een evenement organiseer je immers niet alleen, dat doe je voor…
en met de andere verenigingen uit de regio!
Saamhorigheid tot in het diepste zin van het woord komen hier weer
naar boven toe, en dat is juist onze kracht.

Ik wens u allen, mede namens het bestuur van de
Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus,
een prachtig, gelukkig en vooral gezond 2020 toe,
en ik spreek de wens uit dat we elkaar vaak mogen treffen op de
diverse mooie schutters en gilde-evenementen in Gelderland.

Gelderse Schuttersfederatie
St. Hubertus,
Voorzitter Wim Sanders.