Schutterijen, gilden en kerk…. een zorg(elijk)punt voor de toekomst….

Spreek je over een schutterij of gilde, dan noem je vaak de naam van een patroonheilige
in een adem met de vereniging. Maar ook in de tradities van de vereniging kan de kerk niet ontbreken.
We kennen allemaal de gilde of schuttersmis aan het begin van ons schuttersfeest of kermis.
Juist daarover, over deze traditie gaat mijn vraag die ik u wil stellen; Kerken sluiten en pastoors of voorgangers zijn niet direct meer beschikbaar.
Onze soms eeuwenoude rituelen en gebruiken kunnen daardoor gevaar lopen in de toekomst.

Maar ook kijkende naar ons zelf,… is in deze fase belangrijk.
Hoe beleven wij als schutters en gildeleden zelf de gang nog naar de kerk?
Als we zelf al niet meer wekelijks of maandelijks een bezoek brengen aan de kerk hoe houden we dan
vast aan onze tradities in de schutterijen en gilden.
Is er nog wel behoefte in uw gilde of schutterij om deze traditie vast te houden of slaan we liever dit stukje over en gaan we gelijk over tot het vieren van het schuttersfeest.

Kortom mijn vraag is:
* Kunt u als schutterij of gilde, eens aangeven hoe u heden ten dage deze tradities
   overeind houdt
.
* Heeft u nog de mogelijkheid om uw heilige schutters en gilde heilige missen te vieren
   of bent u misschien al afgestapt van deze gebruiken.

Ik stel deze vragen in eerste instantie aan de besturen van onze verenigingen maar
ook individueel mag u natuurlijk reageren op mijn vraag.

Wij verzamelen deze gegevens en gebruiken ze in de gesprekken die wij voeren met het bisdom en met onze vicaris.

Ik hoop van harte dat u wilt reageren op mijn vraag zodat we een duidelijk beeld kunnen creëren van ons
kerkelijk gedrag in de schutters en gilde wereld van Gelderland.

Namens de werkgroep Commissio Mixta,

Voorzitter Gelderse Schutters Federatie Wim Sanders
 sanderswimgroesbeek@hetnet.nl

Vicevoorzitter Gelderse Schutters Federatie Brenda Smit
webmaster@schuttersnet.nl

 

 

Foto’s Afscheid Beschermheer Dhr. Cornielje 23 januari 2019

Geachte heer Cornielje, beste (nog regerende) beschermheer
van onze schuttersfederatie St. Hubertus.

Toen wij u in 2008 benaderde met u de vraag of u het beschermheerschap van onze federatie op u wilde nemen, hoefde u daar niet lang over na te denken.
U kwam immers uit een Gelderse schuttersfamilie en herinnerde u nog steevast hoe u vroeger
vele uren aan het zilver moest poetsen van het gilde uit Lobith, zodat de koning er weer keurig netjes bijliep.
Vele malen mochten we de ins en outs van uw herinneringen aan het plaatselijk en regionale gilde aanhoren, tijdens onze gesprekken hier op het provinciehuis, en dat maakte u tot een betrokken
schutter in onze federatie.
Uw betrokkenheid toonde u in de opvolgende jaren ook waarin wij u telkens vroegen om de erewacht
af te nemen bij de opening van onze jaarlijkse Gelderse Schuttersdag, hetgeen inmiddels een vast onderdeel is geworden van deze provinciale dag en enorm gewaardeerd werd door de vele schutters.

Uw betrokkenheid toonde u ook door de Gilderaadsleden van onze federatie, veelal burgemeesters
van de diverse gemeenten, uit te nodigen in dit huis en samen met hen en ons als bestuur te brainstormen over de toekomst van onze federatie.
Dit alles maakte u tot een beschermheer die wij ons nog lang zullen herinneren als een persoon die weet waar de woorden, Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid voor staan, en wat de inhoudelijke betekenis is van deze begrippen in de schutterswereld van Gelderland.

Op 7 september 2008 in het plaatsje Mechelen, mochten wij u de keten omhangen behorende bij het beschermheerschap van onze federatie. Nu ruim 10 jaar later gaan wij u deze keten weer afnemen maar niet zonder u te bedanken voor al datgene wat u voor onze federatie heeft betekend, in goede en in de wat mindere dagen van onze organisatie.
Altijd was u er om een advies, gevraagd of ongevraagd aan ons als bestuurdersleden en onze verenigingen te geven en daar zijn wij u enorm dankbaar voor.

Geachte heer Cornielje, u hebt de harten van onze schutters en gildeleden, letterlijk en figuurlijk veroverd…
dank u wel voor alles.

Ik wil de commandanten verzoeken om bij u nu op gepaste en gebruikelijke wijze de keten af te nemen, en daarna wil ik u verzoeken om uw handtekening te plaatsen in het guldenboek van onze federatie, waarmee u aangeeft dat uw beschermheerschap per vandaag officieel zal worden beëindigd.
Daarna is het een goed gebruik, om z.g. erewijn te schenken… en ook dat willen wij graag doen om samen met u allen hier het glas te heffen op de mooie tijd die u ons als beschermheer hebt gegeven.

Ik wil graag een toast uitbrengen op de voormalig beschermheer van onze Gelderse Schuttersfederatie,
St. Hubertus,  Dhr Cornielje,…… Proost…