Schutterijen, gilden en kerk…. een zorg(elijk)punt voor de toekomst….

Spreek je over een schutterij of gilde, dan noem je vaak de naam van een patroonheilige
in een adem met de vereniging. Maar ook in de tradities van de vereniging kan de kerk niet ontbreken.
We kennen allemaal de gilde of schuttersmis aan het begin van ons schuttersfeest of kermis.
Juist daarover, over deze traditie gaat mijn vraag die ik u wil stellen; Kerken sluiten en pastoors of voorgangers zijn niet direct meer beschikbaar.
Onze soms eeuwenoude rituelen en gebruiken kunnen daardoor gevaar lopen in de toekomst.

Maar ook kijkende naar ons zelf,… is in deze fase belangrijk.
Hoe beleven wij als schutters en gildeleden zelf de gang nog naar de kerk?
Als we zelf al niet meer wekelijks of maandelijks een bezoek brengen aan de kerk hoe houden we dan
vast aan onze tradities in de schutterijen en gilden.
Is er nog wel behoefte in uw gilde of schutterij om deze traditie vast te houden of slaan we liever dit stukje over en gaan we gelijk over tot het vieren van het schuttersfeest.

Kortom mijn vraag is:
* Kunt u als schutterij of gilde, eens aangeven hoe u heden ten dage deze tradities
   overeind houdt
.
* Heeft u nog de mogelijkheid om uw heilige schutters en gilde heilige missen te vieren
   of bent u misschien al afgestapt van deze gebruiken.

Ik stel deze vragen in eerste instantie aan de besturen van onze verenigingen maar
ook individueel mag u natuurlijk reageren op mijn vraag.

Wij verzamelen deze gegevens en gebruiken ze in de gesprekken die wij voeren met het bisdom en met onze vicaris.

Ik hoop van harte dat u wilt reageren op mijn vraag zodat we een duidelijk beeld kunnen creëren van ons
kerkelijk gedrag in de schutters en gilde wereld van Gelderland.

Namens de werkgroep Commissio Mixta,

Voorzitter Gelderse Schutters Federatie Wim Sanders
 sanderswimgroesbeek@hetnet.nl

Vicevoorzitter Gelderse Schutters Federatie Brenda Smit
webmaster@schuttersnet.nl