Nieuwtjes en wetenswaardigheden Gelderse Schuttersfederatie.

Schuttersvrienden en vriendinnen, Gildebroeders en Zusters,

Ik hoop van harte dat het u allen goed gaat en dat u de pandemie nog steeds buiten de deur kunt houden.
We zullen met z’n allen nog even moeten volhouden, zodat we straks weer veilige schuttersfeesten,
kermissen en concoursen kunnen organiseren.

Ik heb een klein aantal nieuwtjes voor jullie als leden van de schutterijen en gilden.

1.  Seizoen 2021.

Ten eerste wil ik jullie mededelen dat we natuurlijk reikhalzend uitzien naar de schuttersevenementen in dit jaar, in Gelderland.
Tevens moeten we ook realistisch zijn en afwachten hoe de pandemie zich zal ontwikkelen.
Daarom hebben we besloten dat we met de organiserende verenigingen van dit jaar op 4 februari een overleg
zullen voeren over de huidige stand van zaken. 
Als jullie willen weten hoe de kalender er tot op heden uitziet in 2021, kijk dan gerust op www.schuttersnet.nl,
maar wees u ervan bewust dat er nog veel kan veranderen.

2. “Zin in Zeppelin”

Er op NPO-Start via “Zin-in-Zeppelin” een uitleg geweest over het vendelzwaaien,
kijk deze video op https://www.npostart.nl/zin-in-zappelin/21-12-2020/AT_2154916.
Een vendelier van het gilde uit Soest geeft een mooie uitleg en demonstratie over het vendelzwaaien voor de kinderen.

3. Tijdschrift Federatie van Vlaamse schuttersgilden.

Zoals jullie weten zijn er schutterijen en gilden door geheel Europa. Zo ook in België natuurlijk.
Het tijdschrift nr. 50 van de “Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden” staat nu online.
U kan het lezen en/of downloaden op volgende locatie:
www.vlaamseschuttersgilden.be/2/index.php/nl-be/tijdschrift/overzicht/149-tijdschrift-nr-50

Heb je een van de vorige tijdschriften gemist? Neem dan ook eens een kijkje in het overzicht van alle voorbije tijdschriften:
www.vlaamseschuttersgilden.be/2/index.php/nl-be/tijdschrift/overzicht .

4.  Landjuweel 2022.

Zoals jullie onlangs hebben kunnen zien, is er een verzoek vanuit EMM Giesbeek rondgegaan, omtrent de deelname aan het landjuweel 2022.
Natuurlijk hopen we, en gaan we er ook vanuit, dat we dan ons 75-jarig bestaan kunnen vieren als Gelderse Schuttersfederatie.
EMM heeft jullie onlangs een mail gestuurd met de vraag of jullie willen deelnemen aan dit prachtige culturele evenement.
Als je nog niet gereageerd hebt…. Wil je dit alsnog doen?
Dank bij voorbaat.

5. Cultuurparticipatie subsidies.

In de bijlage kunnen jullie zien wanneer je in aanmerking zou kunnen komen voor een subsidie op het gebied van cultuur en participatie…
Misschien kunnen jullie als vereniging er jullie voordeel mee doen….
https://www.schuttersnet.nl/wp-content/uploads/2021/01/Cultuurparticipatie-subsidies.pdf

 

 

Voor de rest, .. blijf gezond, pas goed op jezelf en op elkaar, ….
en houdt contact met je schuttersvrienden en vriendinnen,
gildebroeders en zusters door elkaar eens te bellen of te appen of te mailen
of,…… of……

 

Met vriendelijke Schutters en Gilde groet,

Voorzitter
Wim Sanders

 

 

 

 

Gezocht

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen, gildebroeders en zusters,

Als Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus,  zijn wij op zoek naar een secretaris voor ons
dagelijks bestuur
.

Een functie die onmisbaar is voor een provinciale organisatie, zoals wij zijn,
met 63 aangesloten verenigingen door de gehele provincie.

De functie houdt onder andere in, dat de correspondentie met deze verengingen 
wordt gevoerd en dat de adresmutaties daarin worden bijgehouden.
Tevens zijn er diverse overlegfora, waarover aantekeningen moeten worden bijgehouden.
Ook dat is een taak voor onze secretaris.

Verder kunnen er in overleg, andere actiepunten bij de secretaris worden belegd.

In het begin zullen we je 100% begeleiden en helpen,
je maakt immers deel uit van een gezellig team!

En daarna doen we nog steeds ALLES SAMEN.
Dat is onze kracht!

Kortom, een functie met inhoud!
Maar wel een die van wezenlijk belang is voor onze organisatie.

Voel je, je hierin aangetrokken en wil je deel uitmaken van een
enthousiaste groep  schutters en gildevrienden,
schroom niet om contact op te nemen met een van onze bestuursleden.

Ik hoop dat we op je kunnen rekenen.

met vriendelijke Schutters en Gilde groet,

Voorzitter
Wim Sanders

 

Eindejaarsgroet van voorzitter Wim Sanders

Eindejaarsgroet VZ

Inschrijvingen 2021

Het is weer mogelijk je vereniging in te schrijven voor de evenementen van 2021. Alle verenigingen hebben hierover een brief ontvangen.
 
Uit de eerste inschrijvingen blijkt dat nog niet iedereen gebruikt maakt van het gemak om stamgegevens bekend te maken in het profiel.
  Als je bijv. de namen en de geboortedata van de bielemannen bekend maakt in je “profiel”, worden ze bij alle inschrijfformulieren automatisch ingevuld.
 
– Kijk in de korte handleiding op de pagina’s inschrijvingen en inloggen voor een uitleg hiervan.
 
– De sluitingsdatum voor de “namen” formulieren ligt 14 dagen voor de kringdag of federatieve schuttersdag, echter voor de onderdelen muziek en majorette is er een sluitingsdatum van 31december 2020.
Update 18-12-2020 Sluitingsdatum muziek en majorette is veranderd naar 14 dagen voor het evenement.
 
– Heb je vragen of opmerkingen over de inschrijfmodule maak dan gebruik van het vragenformulier op de pagina’s inschrijvingen en inloggen. Dit geldt ook als problemen met het inloggen heb.
 
– Alle inschrijvingen kunnen je hier terug vinden en tevens kun je hier je eigen inzending nog wijzigen.
 
– Wacht niet tot het laatste moment. Sluitingsdatum wordt streng gehanteerd. 

Najaarsledenvergadering 26-11-2020

Schuttersvrienden en vriendinnen, gildebroeders en zusters,

Afgelopen donderdag hebben we een aparte ledenvergadering gehouden.

Deze vergadering is hieronder terug te zien op YouTube.

Nogmaals dank aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt en die aanwezig waren “in” deze vergadering.

met vriendelijke Schutters en Gilde groet,

Voorzitter
Wim Sanders